Uważany jest za jednego z pionierów rynku bancassurance w Polsce, jego przejście do Avivy może więc oznaczać rewolucję w firmie. Sam Antkiewicz przyznaje, że chce nadać bancassurance nowe oblicze.
Reklama
Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva, zaznacza, że rozwój bancassurance i własnych sieci sprzedaży jest kluczowy dla wzrostu firmy. – Chcemy pogłębiać relacje z obecnymi partnerami bankowymi i nawiązywać nowe – twierdzi prezes. – Szczególnie obiecujący jest model współpracy strategicznej banku i ubezpieczyciela. Dążymy do tego, aby Aviva awansowała do czołówki bancassurance w Polsce i była partnerem pierwszego wyboru dla banków, ale też innych podmiotów sektora finansowego – firm leasingowych, brokerów – dodaje. Po nowym szefie bancassurance spodziewa się, że będzie nadal zaskakiwał rynek nowymi pomysłami na sprzedaż ubezpieczeń we współpracy z partnerami biznesowymi.
Uszpolewicz podkreśla, że wyniki Avivy już dziś są bardzo dobre. – Odnotowaliśmy wzrost wartości nowego biznesu. Ten wskaźnik dowodzi, że skutecznie sprzedajemy nowe ubezpieczenia na życie, a także produkty emerytalne i inwestycyjne poprzez wszystkie kanały dystrybucji – zaznacza.
Wartość nowego biznesu zakładu wzrosła o 13,5 proc., co w ocenie prezesa jest sukcesem w warunkach spowolnienia gospodarczego.

1,7 mld zł składki zebrała Aviva do końca września 2013 r.

Antkiewicz jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa cywilnego na Uniwersytecie w Białymstoku, uzyskał też dyplom MBA w Institut Francais de Gestion.
W branży finansowej działa od 18 lat, 15 poświęcił bancassurance. Karierę rozpoczynał od pracy w agencji ubezpieczeniowej Warty w 1995 r. Od 1998 r., przez osiem lat, był związany z Volkswagen Bank Polska, Volkswagen Leasing Polska i Volkswagen Bank Direct, w których tworzył i rozwijał struktury sprzedażowe produktów ubezpieczeniowych.
Przez kolejne dwa lata odpowiadał za rozwój biznesu Genworth Financial w Polsce, w tym sprzedaż, rozwój nowych produktów i budowanie relacji z partnerami bankowymi oraz innymi instytucjami finansowymi.

1,4 mld zł odszkodowań wypłaciła firma klientom w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

Przez ostatnie pięć lat związany z Grupą BNP Paribas, gdzie jako dyrektor handlowy TUnŻ Cardif i Cardif Assurances Risques Divers Oddział w Polsce przebudował pracę struktur handlowych. Był też odpowiedzialny za sprzedaż.
– Dla mnie bancassurance to pasja, styl życia. Szczególna kombinacja ubezpieczeń, bankowości, prawa i biznesu – twierdzi Antkiewicz. – Moim celem jest na nowo zdefiniować pojęcie bancassurance – dodaje.
W jego ocenie piętnaście lat temu chodziło jedynie o stworzenie nowych, ściśle powiązanych z kredytem produktów ubezpieczeniowych zapewniających spłatę zobowiązania finansowego, a następnie wdrożenie ich do sieci sprzedaży banku. Zaczęła się tworzyć kompleksowa usługa finansowa, zawierająca produkt bankowy z integralnym elementem ubezpieczeniowym z jednej ręki. W następnych latach stworzono kolejne produkty. – Pięć lat temu nasycony już rynek bankowy zaczął domagać się zmian, które trwają do dzisiaj – zaznacza. – Modne stało się słowo „dywersyfikacja”, czyli rozłożenie ryzyka, zaczęły powstawać produkty niepowiązane z kredytem, zaczęliśmy tworzyć nowe kanały dystrybucji, powstał telemarketing przeznaczony dla instytucji finansowych, głównie banków, powstały zręby kanału internetowego, poza tym bancassurance trafiło do sieci sprzedaży telekomów i innych niebankowych sieci sprzedaży – dodaje.

423,8 mln zł wyniósł zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce w połowie ubiegłego roku

Co więc zamierza robić w Avivie? Chce zmienić postrzeganie „ubezpieczeń bankowych”, nadać im nowe znaczenie i siłę napędową. – Zmienia się świat finansów, gasną echa kryzysu 2008 r., nadzór finansowy w całej Europie integruje się, klienci stają się coraz bardziej wyedukowani, dodatkowo nowe pokolenie kreuje zupełnie nowe potrzeby, wymaga często nie tylko innego kanału dystrybucji, ale w ogóle innego rodzaju komunikacji – wyjaśnia wiceprezes.
Bancassurance nie wypełnia mu jednak całkowicie życia. Jego oczkiem w głowie jest dwunastoletni syn Jan, któremu stara się poświęcać jak najwięcej czasu. Znajduje też chwilę na czytanie – sięga nawet po kobiece kolorowe pisma, szukając w nich natchnienia w poszukiwaniu nowych produktów. Biega i tańczy – głównie salsę. – Kiedyś myślałem nawet, aby zostać instruktorem tańca, ale ostatecznie nie zrealizowałem tego pomysłu – wyjawia.
Jego pasją są też motocykle – na razie jeździ sportowym modelem, ale ma zamiar przesiąść się na bardziej klasyczny. – Chyba już do tego dorosłem, mam nawet upatrzony konkretny model – zdradza Piotr Antkiewicz.