"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] uchwala, co następuje:
Zysk banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2019 w wysokości 628 696 429,18 zł w całości przekazać na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 628,7 mln zł wobec 364,74 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)