Konsensus rynkowy wynosił 335-337 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 334.000, tj. wzrosła o 250 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.