"Rada dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. (poprzednio: Cinema City International N.V.) z siedzibą w Amsterdamie (...) niniejszym ogłasza, że wczoraj, w dniu 27 lutego 2014 roku, po spełnieniu lub zniesieniu wszystkich warunków, nastąpiło zamknięcie umowy połączenia zawartej pomiędzy spółką a Cineworld Group Plc w dniu 10 stycznia 2014 roku" - głosi komunikat.

W poniedziałek akcjonariusze Cinema City International N.V. zgodzili się na przeniesienie przez spółkę na Cineworld Group plc wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej.

Na początku roku brytyjski operator kinowy Cineworld Group ogłosił fuzję aktywów kinowych z Cinema City International. Po połączeniu działalności kinowych, Cinema City International NV i Cineworld Plc będą nadal notowane na giełdach odpowiednio w Warszawie i Londynie. Cinema City będzie dysponować dotychczasowym portfelem nieruchomości i 24,9-proc. pakietem akcji skonsolidowanej grupy Cineworld. Po transakcji spółka zmieniła nazwę na Global City Holdings NV, pozostanie natomiast marka sieci kin Cinema City w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Połączenie z Cineworld oznacza utworzenie drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7 proc. Po realizacji tej transakcji powstanie sieć mająca 201 kin i 1.852 ekrany - wszystkie cyfrowe.