"W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2014 roku wyniosła ok. 88,1 mln zł i była wyższa o ok. 5,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podano również w komunikacie.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco: 15,0 mln zł (wzrost o ok. 6,4% r/r) ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) oraz 9,5 mln zł (spadek o ok. 8,0% r/r) ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk).

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.