Inwestycja ma też zapewnić kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetów gmin i Skarbu Państwa rocznie, poinformował prezes PD Co Janusz Jakimowicz.

"Prace w ramach naszej inwestycji nabierają tempa. Chcemy, aby wydobycie ruszyło już w 2020 roku. Łączne nakłady na inwestycje mogą wynieść nawet ponad 2,5 mld zł. Wierzę, że to przedsięwzięcie na lata da bardzo silny impuls do rozwoju w całym regionie i przyniesie wymierne korzyści nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale i społecznym" - powiedział Jakimowicz, cytowany w komunikacie.

Wydobycie ruszy w 2020 roku

PD Co jest polską spółką, powołaną do realizacji projektu inwestycyjnego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W 2012 r. otrzymała cztery koncesje na rozpoznanie złóż węgla na Lubelszczyźnie. Wydobycie w nowej kopalni ma ruszyć około roku 2020 i może osiągnąć poziom ok. 6-7 mln. ton rocznie węgla kamiennego wysokiej jakości.

"Obszar objęty koncesjami mieści się w obrębie 4 gmin: Cyców, Wierzbica, Siedliszcze i Urszulin w powiatach chełmskim i łęczyńskim. Nakłady inwestycyjne spółki przekroczyły jak dotąd ponad 20 mln złotych, natomiast cały etap wstępny inwestycji szacowany jest przez PD Co na kwotę nawet do 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Reklama

>>> "Financial Times": Odejście od węgla zajmie Polsce jeszcze całe dekady. Kraj zmaga się z presją, by przejść na produkcje energii ze źródeł alternatywnych, jednak póki co jest ich za mało, by zaspokoić zapotrzebowanie. Czytaj więcej >>>

PD Co podkreśla, że inwestycja jest jedną z pierwszych od dziesięcioleci inwestycją typu greenfield w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce i ze względu na planowaną formę finansowania może posłużyć jako zachęta dla kapitału zagranicznego do szerszego rozpoznania w możliwościach inwestycyjnych w Polsce, a zwłaszcza w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Inwestycja obejmująca budowę kopalni wiąże się z szeregiem korzyści natury ekonomicznej, których beneficjentami są zarówno społeczność i samorządy lokalne, przedsiębiorstwa krajowe oraz Skarb Państwa, podkreśla firma.

"Rocznie, z tytułu różnych podatków i świadczeń wynikających z realizacji planów PD Co w zakresie zatrudnienia może to być nawet ok 76 mln złotych podatków i składek do ZUS. Dodatkowo, przy planowanym przez firmę zużyciu energii elektrycznej, generowane będą wpływy z podatku akcyzowego mogące sięgać ponad 3 mln zł rocznie. Zobowiązania PD Co do Skarbu Państwa za wynagrodzenie wynikające z umów (1 już zawarta, 3 do zawarcia planowo w tym roku) o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej dotyczącej złóż węgla kamiennego na obszarach koncesyjnych PD Co mogą wynieść ponad 55 mln zł" - oszacowano.

Wydobycie sięgnie 7 mln ton węgla rocznie

Przy planowanym przez PD Co wydobyciu rocznym w wysokości 6-7 mln ton, łączna kwota, jaką firma może zapłacić w formie opłaty eksploatacyjnej może wynieść ponad 15 mln zł. Spółka przypomina, że zgodnie z prawem geologicznym i górniczym 60 proc. tej opłaty eksploatacyjnej trafia do budżetu gminy, czyli w przypadku omawianej inwestycji, przy założeniach poczynionych przez firmę odnośnie wielkości wydobycia, kwota ta może sięgnąć prawie 9 mln zł. Ponadto, przy takim poziomie produkcji, spółka co roku wpłacałaby do budżetów gmin ponad 1,5 mln. zł z tytułu podatku od nieruchomości.

>>> Czytaj też: Zarobki górników w Polsce są znacznie wyższe od średniej pensji

"Przy planowanym zatrudnieniu ok 1700-2000 osób i uwzględnieniu średnich wynagrodzeń w branży górnictwa węgla kamiennego wynoszących 6137 zł brutto miesięcznie, dochody z tytułu płac kształtować się mogą na poziomie ok 125-147 mln zł rocznie, przez przynajmniej 25 lat trwania inwestycji. Do tego należy doliczyć dochody z tytułu zatrudnienia osób podczas procesu budowy kopalni (ok 1700 osób przez okres 3 lat), które, przy założeniu średniej pensji w branży budowlanej wynoszącej 3879 zł brutto miesięcznie, kształtować się mogą na poziomie 79 mln zł rocznie. Co istotne, wszystkie osoby zatrudnione w kopalni oraz firmach okołogórniczych obejmą nowe, nieistniejące wcześniej miejsca pracy" - podsumowano w komunikacie.

Lubelskie Zagłębie Węglowe zajmuje obszar około 9100 km2. W Zagłębiu wydobywa się węgiel bitumiczny charakteryzujący się niską zawartością popiołu i siarki. W niektórych częściach Zagłębia znajdują się także złoża węgla o właściwościach koksujących.