Orange Polska

Orange Polska odnotowało 271 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Enea

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 251,62 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 833,47 mln zł, na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,57 zł na akcję, podała spółka. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu. >>>>

DM IDMSA

Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA postanowił ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej i zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę, umożliwiającą dotychczasowym klientom korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług, których IDMSA nie będzie już oferować, podał broker. Jednocześnie IDMSA poinformował o zamiarze zwolnienia 83,5% zatrudnionych w spółce. >>>>

Dom Maklerski IDMSA zmniejszył zaangażowanie w Inventum TFI i docelowo zamierza całkowicie wyjść z inwestycji, podano w komunikacie. Do akcjonariatu towarzystwa wszedł Polish American Investment Fund LLC, jego akcje nabył również wiceprezes Inventum Karol Kolouszek. "Sprzedaż akcji Inventum TFI jest elementem strategii biznesowej, w ramach której za priorytet postawiono redukcję zadłużenia. Docelowo DM IDMSA zamierza całkowicie wyjść z inwestycji w Inventum TFI. Możliwość sprzedaży całego posiadanego przez DM IDMSA pakietu akcji Towarzystwa zapowiadaliśmy już w listopadzie 2013 r." - czytamy w komunikacie. Członkowie zarządu DM IDMSA zasiadający w radzie nadzorczej Inventum TFI złożą rezygnację z tej funkcji z dniem najbliższego walnego zgromadzenia towarzystwa, w którego porządku obrad znajdzie się uchwała o powołaniu nowych członków rady.

Akcjonariusze DM IDMSA zdecydują 22 maja o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 31,8 mln zł poprzez emisję do 26,5 mln warrantów serii A uprawniających do objęcia akcji serii L o wartości 1,20 zł każda, podała spółka. "W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru warrantów oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii L. (...) [Pozbawienie prawa poboru - ISBnews] ma na celu pozyskanie środków obrotowych dla Domu Maklerskiego IDM S.A. w tym także na planowane projekty inwestycyjne spółki oraz dalszą redukcję zadłużenia spółki" - czytamy w uzasadnieniu do projektów uchwał.

Qumak

Qumak odnotował 7,32 mln zł zysku netto w 2013 r. wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Qumak zarekomendował przeznaczenie 2,59 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 331,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 374,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. >>>>

Peixin

Akcjonariusze Peixin International Group zdecydowali o wypłacie kwoty 1,56 mln euro na dywidendę, co daje 0,12 euro na akcję oraz upoważnieniu zarządu do emisji do 4 mln akcji w ramach nowej emisji (co wymaga jeszcze zgody rady nadzorczej), podała spółka. Peixin kończy prace nad ostatecznym kształtem planu inwestycyjnego i struktury finansowania. >>>>

Inter Groclin Auto

Inter Groclin Auto planuje fuzję z Car Trim GmbH, której udziałowcami są Friendmall Limited oraz Markmila Limited - obie z siedzibą w Nikozji na Cyprze. W ramach planowanej transakcji Groclin nabędzie 100% udziałów Car Trim, podała spółka. Strony transakcji planują zakończenie procesu due diligence oraz ustalenie warunków transakcji do końca czerwca 2014 r. oraz zamknięcie transakcji we wrześniu 2014 r. >>>>

PKP Energetyki, TK Telekom

PKP chce sfinalizować sprzedaż PKP Energetyki i TK Telekom w I półroczu 2015 r., a PKP Informatyki w II półroczu przyszłego roku. PKP Intercity z debiutem poczeka prawdopodobnie do 2017 r., poinformował prezes Grupy PKP Jakub Karnowski. >>>>

PKP Energetyka wypracowała zysk netto w wysokości 89 mln zł w 2013 r., poprawiając ubiegłoroczny wynik o 37%. W tym czasie osiągnęła 3,69 mld zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 14% r/r, podała spółka. Zdaniem prezesa Tadeusza Skobla, poprawa wyników to m.in. efekt wprowadzenia nowego modelu biznesowego. Na wzrost wyniku wpłynął także rekordowy w historii spółki wolumen sprzedaży energii elektrycznej, który wyniósł 6,6 TWh. >>>>

PKP Informatyka

PKP Informatyka wypracowała ponad 13 mln zł zysku netto za 2013 rok, co jest rekordowym wynikiem w historii. EBITDA wzrosła ponad dwukrotnie r/r, a koszty spadły o 11% r/r, podała spółka. "Zysk za 2013 rok jest prawie trzykrotnie większy od najlepszego wyniku finansowego wypracowanego przez spółkę w czasie jej funkcjonowania. Wartość EBITDA wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 24,4 mln zł. Znacząco poprawiła się także rentowność spółki, która osiągnęła poziom 20,5% (ROE). Rentowność sprzedaży wyniosła 11,1%, czyli o 8,4 punktów procentowych więcej w stosunku do roku 2012 (ROS). O 11% zmniejszyły się koszty działalności operacyjnej firmy" - czytamy w komunikacie. Wypracowany wynik finansowy jest efektem m.in. restrukturyzacji, która objęła strukturę organizacyjną, ofertę produktów i usług, stosowane technologie oraz zatrudnienie.

Gorenje

Gorenje odnotowało 1,00 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 4,20 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Budimex

Budimex podpisał z Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku". Umowa ma wartość 88,9 mln zł netto, podała spółka. Prace rozpoczną się w ciągu 10 dni od podpisania umowy i zakończą się po 20 miesiącach. "Zakres prac obejmuje: budowę i przebudowę ul. Koszalińskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Poznańskiej) wraz z budową wiaduktu nad torami PKP, przebudowę ul. 11 Listopada i odcinka ul. Piłsudskiego oraz budowę ul. Rejtana (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Grunwaldzkiej), przebudowę ul. Braci Staniuków oraz budowę drogi łączącej tę ulicę z ul. Portową wraz z budową wiaduktu nad torami PKP" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank

Alior Bank potwierdził, że Alior Lux S a.r.l. & Co. S.C.A. - spółka zależna Carlo Tassara - sprzedała 3,30 mln akcji banku po cenie 79 zł za sztukę. Obecnie Alior Lux posiada - bezpośrednio i pośrednio - akcje stanowiące 28,05% kapitału Alior Banku.>>>>

Ciech

KI Chemistry s.à.r.l., spółka zależna Kulczyk Investments, przedłużyła do 30 maja br.wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 34.781.939 akcji (tj. 66% kapitału) Ciechu po cenie 29,50 zł, poinformowała spółka. Powodem jest brak zgody polskiego i ukraińskiego urzędu antymonopolowego na dokonanie koncentracji. >>>>

Buwog AG

Buwog Group, specjalizująca się w nieruchomościach mieszkalnych, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie we wtorek, 29 kwietnia, podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Średnia stopa redukcji w ofercie obligacji serii F Polskiego Koncernu Naftowego Orlen wyniosła 78,13%, podała spółka. >>>>

PCC Exol

Zarząd spółki PCC Exol zarekomenduje przeznaczenie całego zysku za 2013 r. w kwocie 6,98 mln zł na dywidendę, podała spółka w komunikacie. >>>>