Zysk operacyjny wyniósł 8,07 mln zł wobec 10,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,58 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 109,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 1,78 mln zł wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. Śnieżka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.