Jeszcze kilka lat temu Dom Maklerski IDM planował podbój rynku finansowego. Teraz walczy o przetrwanie, ale biegły rewident sprowadza akcjonariuszy brokera na ziemię.

O ponad 51 proc., do 35 groszy, spada kurs DM IDM podczas czwartkowej sesji na warszawskiej giełdzie. Do wyprzedaży akcji brokera doszło po wznowieniu notowań w związku z operacją scalenia papierów oraz publikacji przez spółkę skorygowanego raportu finansowego za 2013 r.

Podobnie jak w raporcie z początku maja, grupa IDM wykazała w nim ponad 69,7 mln zł straty netto, ale ciekawe informacje przynosi stanowisko Mazars Audyt, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki.

Rewident wprost wskazuje, że stopień niepewności co do kontynuacji działalności grupy kapitałowej IDM jest na tyle znaczący, że nie pozwala na wyrażenie opinii o jej sprawozdaniu finansowym.

Mazars Audyt nie był też w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów potwierdzających możliwość i skuteczność realizacji zamierzeń zarządu DM IDM.

Reklama

- (…) stopień niepewności co do przetrwania Grupy Kapitałowej, mimo podjętych działań, jest znaczny – czytamy w stanowisku biegłego rewidenta.

Tymczasem zarząd DM IDM zakłada, że dzięki radykalnym cięciom grupa będzie w stanie kontynuować działalność przez co najmniej cały 2014 r. Z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej firma kierowana przez Grzegorza Leszczyńskiego i Rafała Abratańskiego, rezygnuje m.in. z prowadzenia części działalności maklerskiej i przeprowadzi zwolnienia grupowe, które obejmą ponad 83 proc. pracowników.

IDM, który boryka się ze stratami (doprowadziły do nich m.in. nietrafione inwestycje) oraz długami, zamierza skupić się na działalności doradczej i inwestycyjnej. DM IDM sprzedał też część pakietu akcji Inventum TFI (do niedawna Idea TFI, którego fundusze w 2012 r. poniosły wysokie straty na obligacjach firm budowlanych). Docelowo chce sprzedać wszystkie posiadane akcje Towarzystwa.

Mazars Audyt zwraca też uwagę, że na dzień 31 grudnia 2013 r. grupa IDM nie spełniała norm adekwatności kapitałowej określonych dla domów maklerskich. Z tego powodu DM IDM został już ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nadzór za naruszanie wymogów adekwatności kapitałowej w okresie od końca 2011 r. do 17 lipca 2012 r. nałożył na firmę w ubiegłym roku 4 mln zł kary. KNF cały czas uważnie przygląda się sytuacji w grupie IDM.

– Dla KNF najistotniejsze jest obecnie właściwe rozliczenie się IDM z inwestorami – mówi Lukasz Dajnowicz z Komisji.

Od początku roku kurs DM IDM na GPW spadł o ponad 67 proc. Firma była pierwszym brokerem, który zadebiutował na warszawskim parkiecie. Z przeprowadzonej 9 lat temu emisji DM IDM pozyskał 18 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego. To niewiele mniej niż wynosi obecnie wartość giełdowa całej spółki. To zaledwie 18,5 mln zł. W 2011 r. na GPW zadebiutowało należące do IDM Idea TFI, którego akcje są teraz na sprzedaż. Krótko trwała też przygoda brokera z bankowością. W 2010 r. za 112 mln zł kupił 45 proc. akcji banku WestLB, jednak już po dwóch latach wyszedł z tej inwestycji.

>>> Kołodko: w Polsce dokonał się ogromny postęp gospodarczo-cywilizacyjny