Zysk operacyjny wyniósł 5,57 mln zł wobec 13,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 479,44 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 493,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w kw. 2014 r. wyniósł 3,26 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa Handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.