Farmacol odnotował 18,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 30,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,53 mln zł wobec 28,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1451,14 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 1335,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 14,71 mln zł wobec 17,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol do dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.