Polfa

Planująca w tym roku przejście na rynek główny GPW z NewConnect Polfa podpisała list intencyjny z właścicielem fabryki farmaceutycznej Biokhimik w rosyjskim Sarańsku, poinformował prezes spółki Rafał Bednarczyk. Dokument zakłada, że polska spółka kupi większościowy pakiet akcji zakładu produkcyjnego i przejmie nad nią kontrolę właścicielską i operacyjną. >>>>

Quercus TFI

Quercus TFI zamierza skupić do 4 430 004 akcji własnych, stanowiących łącznie maksymalnie 6,24% kapitału zakładowego spółki po cenie 8,5 zł za akcję, podała spółka. >>>>

Conwell, Petrolinvest

Conwell Oil Corporation B.V., nabywca 79% udziałów w spółce Too Emba Jug Nieft, zwrócił się do Petrolinvest o kolejne przesunięcie terminu zamknięcia transakcji, na 20 czerwca z 16 maja 2014 roku, podał Petrolinvest. >>>>

Wasko

Zarząd Wasko zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto w wysokości 2,11 mln zł na powiększenie kapitału zapasowego spółki, podało Wasko. Zwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane na 12 czerwca. "Zarząd Wasko S.A., mając na uwadze niski poziom zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2013 nie rekomenduje wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały na ZWZ.

Enea Operator

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki Enea Operator od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wcześniejszej decyzji UOKiK z października 2010 roku. Oznacza to, że spółka zapłaci 238,99 tys. zł kary za nieuzasadnione pobieranie wyższych opłat za przyłączenie do sieci, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd obniżył jednak karę z wcześniejszych 478 tys. zł. >>>>

LPP

EuroRating nadał spółce LPP rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna, podała agencja. >>>>

Bank BGK

Bank BGK wyemitował dziś 3-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 1.370 mln zł, podała instytucja. Cel emisji nie został określony. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 zł. Bank podał w komunikacie, że wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 19 maja 2017 r. "Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0517S009A. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 19 listopada 2014r., 19 maja 2015r., 19 listopada 2015r., 19 maja 2016r., 19 listopada 2016r., 19 maja 2017r." - czytamy dalej. BGK poinformował też, że wartość zaciągniętych zobowiązań na 31 marca 2014 r. wynosi 49,1 mld zł. Perspektywa kształtowania zobowiązań BGK do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 54,4 mld zł.

TUiR Warta, Talanx

Składka przypisana brutto spółki majątkowej TUiR Warta wzrosła o 2% w skali roku do 950 mln zł w I kw. 2014 r., zaś w spółce życiowej przypis składki wyniósł 221 mln zł. Największy wzrost TUnŻ zanotowało w ubezpieczeniach ze składką regularna, których wartość podwoiła się w skali roku, podała spółka.>>>>

PKO BP

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie jako pierwsza z przejętych przez PKO BP spółek Nordea przechodzi proces zmiany marki. Nowa nazwa rejestrowa to PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, a nazwa marketingowa to PKO Ubezpieczenia, podał bank. >>>>

PKO Bank Polski nie ma w planach przejęcia Alior Banku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.>>>>

PKO Bank Polski jest w trakcie sprzedaży spółki Qualia Development i ocenia, że do transakcji dojdzie w III lub IV kwartale tego roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.>>>>

JJ Auto

Oferta publiczna chińskiego producenta i dystrybutora części dla motoryzacji JJ Auto o maksymalnej wartości ok. 67 mln zł rozpoczęła się w dziś i potrwa do 27 maja. >>>>

Inter Groclin Auto

Inter Groclin Auto zawarł z koncernem Volkswagen umowę na produkcję poszyć foteli samochodowych o szacunkowej wartości 100 mln euro, podała spółka. >>>>

ZM Ropczyce

Zakłady Magnezytowe Ropczyce zakończyły subskrypcję niezabezpieczonych obligacji o wartości 4 mln euro. Papiery dłużne, które objęło kilka funduszy inwestycyjnych, będą notowane na rynku Catalyst, podała spółka. Oprocentowanie obligacji wyniesie EURIBOR plus 3 pkt proc. Termin wykupu papierów to 15 maja 2019 r., podano w komunikacie. "Pomimo niskiej wartości, nasza oferta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem na rynku. Nasza firma wzbudza duże zainteresowanie wśród inwestorów i jestem przekonany, że bez problemu uplasowalibyśmy ofertę kilkukrotnie większą. Nie było jednak takiej potrzeby, gdyż skalkulowaliśmy wielkość emisji tak, aby nie ponosić ryzyka walutowego" - powiedział prezes spółki Józef Siwiec, cytowany w komunikacie. Dodał, że spółka zdecydowała się na emisję obligacji w euro, gdyż ma nadwyżkę przychodów w tej walucie sięgająca właśnie 4 mln. Dlatego nie narażając się na ryzyko kursowe jest w stanie wykorzystać dużą różnicę w stopach procentowych pomiędzy 6M euroiborem i wiborem, która wynosi ok. 2,3%. Pozyskane środki ZM Ropczyce chcą przeznaczyć głównie na refinansowanie oraz finansowanie inwestycji. "Chcemy uwolnić trochę majątku, który jest zabezpieczeniem dla kredytów bankowych oraz zdywersyfikować źródła finansowania" - wskazał Siwiec.

Pelion

Kolejny spadek marży urzędowej wymusza na dystrybutorach farmaceutycznych szukanie oszczędności, jednak obszarów, gdzie można ciąć koszty jest już niewiele, ocenia prezes Pelionu Jacek Szwajcowski. Pomimo pogarszającej się sytuacji na rynku farmaceutycznym, Pelion pozostanie liderem w branży. >>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zbuduje specjalistyczną platformę crowdfundingową, za której pośrednictwem firmy rozpoczynające działalność będą mogły pozyskać kapitał na rozwój, poinformował prezes GPW Adam Maciejewski. Giełda, miasto stołeczne Warszawa i Aula Polska podpisały list intencyjny w sprawie wsparcia warszawskich startupów. >>>>

Hawe

Hawe prowadzi rozmowy z instytucjami w sprawie refinansowania swoich zobowiązań, a oddanie do użytku odcinka sieci, dzięki któremu spółka będzie dysponować najkrótszym światłowodowym połączeniem między wschodnią i zachodnią granicą Polski daje potencjał do umów z międzynarodowymi operatorami zainteresowanymi strategicznym połączeniem wschód - zachód, poinformował prezes operatora Krzysztof Witoń. >>>>

Elektrotim

Pomimo słabego I kw. 2014 r., wyniki Elektrotimu w całym 2014 r. będą porównywalne do uzyskanych w 2013 r., poinformował agencję ISBnews prezes Andrzej Diakun. Według niego, większą cześć z 2,5 mln zł straty netto z I kw. spółka powinna odrobić już w II kw br. >>>>

Peixin

Spółka zależna Peixin International Group NV, podpisała umowę dotyczącą użytkowania gruntu pod budowę nowej fabryki z Komitetem Budowlanym prowincji Yongchun, poinformował CEO Peixin Qiulin Xie. Jest to istotny krok do ostatecznego nabycia tej lokalizacji. „Ten grunt jest idealny dla naszej inwestycji. Analizujemy kilka innych gruntów, ale to był nasz pierwszy wybór. Jest korzystnie zlokalizowany przy autostradzie i ok. 60 km od naszych obecnych nieruchomości" – powiedział Xie. Całkowita wielkość gruntu to 71,2 tys. m2, a teren budowlany 45 tys m2. Całkowita kwota transakcji wynosi 80,25 mln RMB (bez podatku), a płatność jest podzielona na 4 fazy, z czego trzy zostały zapłacone między grudniem 2013, a marcem 2014. Pozostała kwota 10,25 mln RMB (1,2 mln euro) jest płatna do 30 czerwca. "Według umowy jesteśmy zobligowani do rozpoczęcia budowy w ciągu 6 miesięcy i zainwestowania nie mniej niż 250 mln RMB do czerwca 2015. Zaczęliśmy już roboty ziemne. Produkcja w nowej fabryce powinna rozpocząć się nie później niż do końca 2016" – wskazał CEO Peixin.

Comarch

Portfel zamówień Comarchu wzrósł o 13% r/r do 776,8 mln zł według stanu na 30 kwietnia, podała spółka w prezentacji. Wiceprezes Konrad Tarański podtrzymał plan zwiększenia przychodów w tym roku o kilka procent (po wzroście o 10,9% r/r w I kw.). "W całym roku powinien być jednocyfrowy wzrost przychodów. W tym roku jest większa szansa na 1 mld przychodów" - powiedział Tarański dziennikarzom. Dodał, że wartość portfela zamówień pozwala patrzeć z optymizmem na kolejne kwartały.

Zarząd Comarchu przedstawi w tym tygodniu rekomendację w sprawie podziału zysku za 2013 r., ale nie będzie w niej proponował wypłaty dywidendy, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. "Podtrzymujemy, że nie będzie wypłaty, rekomendacja będzie wydana w tym tygodniu" - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.

Comarch uznaje kwotę kary, wystawionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na kwotę 32,46 mln zł za niezasadną i skierował już wniosek w tej sporawie na drogę sądową, poinformował wiceprezes spółki Konrad Tarański. >>>>

BM BGŻ, Ipopema TFI

Biuro Maklerskie Banku BGŻ wspólnie z Ipopema TFI utworzyło BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO), poinformował dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ Daniel Ścigała. >>>>

DGA

DGA rekomenduje akcjonariuszom podjęcie podczas walnego zwołanego na 23 czerwca uchwały o podwyższeniu wartości nominalnej akcji w drodze ich scalenia w stosunku 8 do 1, podała spółka. „Na mocy proponowanej uchwały, w przypadku jej przyjęcia, wartość nominalna każdej akcji DGA każdego rodzaju zwiększy się z dotychczasowej wartości 1 zł do kwoty 8 zł. Ogólna liczba akcji spółki 9.042.232 zmniejszy się proporcjonalnie do 1.130.279 poprzez scalenie każdych ośmiu akcji o nominale 1 zł w jedną akcję o wartości 8 zł. Scalenie akcji spółki w stosunku 8:1 zostanie przeprowadzone przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego 9.042.232 PLN" – czytamy w komunikacie. Proponowana uchwała ZWZ akcjonariuszy DGA stanowi ponadto, że mogące powstać w wyniku operacji scalania akcji niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez prawa akcyjne posiadane przez DGA pozyskane w wyniku realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, wskazano również. „Przesłanką do rekomendowania przez zarząd operacji scalania akcji są regulacje Giełdy, które zmierzają do eliminacji z obrotu na warszawskim parkiecie tzw. spółek groszowych" – czytamy dalej. Zarząd DGA rekomenduje ZWZ podniesienie wartości nominalnej akcji spółki w drodze tzw. resplitu ze względu na niską wycenę walorów DGA, których wartość oscylowała wokół 1 zł przez ostatnie 6 miesięcy.