"Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens S.A, postanawia zysk netto za 2013 rok w kwocie 14 183 698,82 zł przeznaczyć:
a) w kwocie 10 681 622,58 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
b) w kwocie 3 502 076,24 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję" - czytamy w projektach.

Uchwały przewidują również dzień dywidendy na 10 lipca 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Aplisens w 2013 r. wyniósł 14,18 mln zł wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens odnotował 14,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 14,70 mln zł zysku rok wcześniej.

>>> Zysk netto Aplisens spadł do 2,50 mln zł w I kw. 2014 r.

Aplisens jest liderem wśród krajowych producentów i dostawców rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 80 mln zł w 2013 r.

>>> Aplisens rekomenduje 0,26 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.