Pod względem całkowitej długości sieci kolejowej w Europie liderem jest Francja. Zaraz za nią plasują się Niemcy, Polska oraz Wielka Brytania. Odzwierciedla to oczywiście wielkość tych państw. Pod względem kilometrów przypadających na obywatela liderem jest są z kolei Włochy – tam sieć kolejowa jest najgęstsza. Wysoko pod tym względem znajduje się też Litwa.

Najmniej linii kolejowych na mieszkańca przypada z kolei w Norwegii. Można to wyjaśnić wyjątkowo niekorzystnym dla budowy transportu kolejowego ukształtowaniem terenu. Niska proporcja w tym względzie wystąpiła też w Estonii.

Dane obejmują Unię Europejską oraz niektóre państwa reszty Europy. Dane za 2012 rok lub ostatnie dostępne. Państwa, dla których nie są dostępne żadne dane, zostały pominięte w zestawieniu.

>>> Czytaj również: Wokół Pendolino powstaje kolejna awantura

Transport kolejowy w Unii Europejskiej - Liczba kilometrów na mieszkańca / Forsal.pl
Transport kolejowy w Unii Europejskiej - Długość sieci kolejowej / Forsal.pl