Grupa Magellan podpisała umowy o łącznej wartości 934.160 tys. zł w I półroczu 2014 r., co stanowi wzrost o 20.905 tys. zł, tj. o 2 proc. w skali roku.

Zawarte umowy dotyczyły finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności podmiotów działających na rynku medycznym w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji, poinformowała spółka w komunikacie.

„W okresie pierwszego półrocza 2014 wartość kontraktacji bilansowej Grupy Kapitałowej Magellan wyniosła 616.517 tys. PLN i była wyższa o 40.095 tys. PLN, tj. o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w okresie 6 miesięcy 2014 roku wynosiła 317.643 tys. PLN i była niższa o 19.190 tys. PLN, tj. o 6 proc. od kontraktacji okresu porównywalnego" – czytamy w komunikacie.

Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez grupę, podano także.

W II kwartale 2014 roku kontraktacja bilansowa grupy miała wartość 323.468 tys. zł, co oznacza spadek o 23.648 tys. zł, tj. o 7 proc. w porównaniu do II kwartału 2013 roku. Oznacza to natomiast wzrost w ujęciu kwartalnym o 10 proc.

Magellan poinformował także, że kontraktacja bilansowa w II kw. 2014 roku stanowi 52 proc. kontraktacji bilansowej zrealizowanej w I półroczu 2014 roku, natomiast kontraktacja pozabilansowa w II kw. 2014 roku była równa 106.051 tys. zł i była niższa o 36.086 tys. zł, tj. o 25 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.