„Duże zainteresowanie obligacjami Paged, jak również wynegocjowane warunki emisji obligacji potwierdzają słuszność przyjętej przez nas strategii rozwoju Grupy. Od lat udowadniamy, że mamy wysokie kompetencje w rozwijaniu i optymalizacji produkcji przemysłowej, dywersyfikacji rynków zbytu, efektywnym finansowaniu działalności. Wszystko to pozwala nam generować stabilne przepływy pieniężne, co czyni nas pożądanym partnerem instytucji finansowych, chętnie angażujących się we wspieranie dalszego wzrostu Grupy Paged" – powiedział Mzyk, cytowany w komunikacie.

Paged w ramach emisji uplasował obligacje o łącznej wartości 70 mln zł. 49 mln zł stanowi dług o trzyletnim tenorze, wykup pozostałej części długu nastąpi za 4 lata.

Zapisy na papiery dłużne Paged złożyło ponad 20 wiodących instytucji finansowych, a wielkość zapisów przekroczyła wielkość oferty obligacji.

„Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planów inwestycyjnych Grupy w podstawowym obszarze biznesu – segmencie przemysłowym. Jedną z głównych inwestycji Grupy jest rozbudowa fabryki sklejki w Morągu i uruchomienie w niej linii do produkcji sklejki Mirror" – czytamy w komunikacie.

„Ten rodzaj sklejki wytwarzany jest z udziałem drewna iglastego, podczas gdy dotychczasowa produkcja sklejki w zakładach Grupy Paged oparta jest o drewno liściaste. Realizowana inwestycja w Morągu pozwoli nam na dywersyfikację surowcową, a nowe, wysokomarżowe produkty, korzystnie wpłyną na rentowność sklejkowego biznesu" – dodał Robert Ditrych, wiceprezes Pagedu, cytowany w komunikacie.

Reklama

>>> Czytaj też: Paged rozważa emisję obligacji na 60-70 mln zł na inwestycje

Wskazał, że wydatki w ramach nowego programu inwestycyjnego wyniosą do 110 mln zł, przy czym gros kosztów związanych z inwestycjami zostanie poniesionych w przyszłym roku, przed uruchomieniem linii produkcyjnej, zaplanowanym na II kwartał 2015 r.

Niewykluczone, że Grupa Paged powiększy się o kolejne przedsiębiorstwa z branży przemysłowej.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie wykluczamy, że w 2014 r. może dojść do przejęcia spółki uzupełniającej portfel przemysłowych biznesów Grupy Paged. Jesteśmy przekonani, że dzięki wykorzystaniu kapitału Grupy Paged, z know-how i kapitałem ludzkim na czele, wartość przejmowanego przedsiębiorstwa w średnim okresie czasu mogłaby zostać istotnie zwiększona, z korzyścią dla Akcjonariuszy Paged" – podsumował Ditrych.

Grupę Kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, nieruchomości, zarządzania portfelem wierzytelności, wynajmu samochodów oraz inwestycyjno-finansowym. W roku 2013 Grupa Paged osiągnęła 686,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wypracowując 105,5 mln zł EBITDA oraz 58,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.

>>> Czytaj też: Grupa Paged może wydać na inwestycje do 250 mln zł w 2014 roku