Według tych danych w pierwszym półroczu niemiecki eksport do Rosji był mniejszy o ponad 15 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniósł 15 miliardów 300 milionów euro. Dla przykładu niemal o jedną czwartą spadł eksport niemieckich samochodów i części zamiennych. Prawie o jedną trzecią zmniejszyła się sprzedaż do Rosji niemieckich produktów żywnościowych. To wynik rosyjskiego embarga na import produktów rolnych z krajów UE.

Jednocześnie o 2 procent - do 20 miliardów 300 milionów euro - wzrósł rosyjski eksport do Niemiec. Prawdopodobnie jest to efektem zwiększonych dostaw gazu, ropy i produktów ropopochodnych. Po zestawieniu tych danych okazuje się, że Niemcy w pierwszym półroczu zanotowały deficyt w handlu z Rosją w wysokości 5 miliardów euro.