Nordea Bank Polska

Nordea Bank Polska odnotował 43,15 mln zł zysku netto w I półr. 2014 r. wobec 15,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Synthos

Synthos odnotował 168,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2014 r. wobec 223,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mirbud

Mirbud odnotował 12,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 10,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Obecny portfel zamówień Grupy Mirbud wynosi ponad 1,4 mld zł, z czego blisko 1,0 mld przypada na 2014 r., podała spółka. Zarząd zapowiedział też poprawę wyników grupy w całym 2014 r. wobec poprzedniego roku.>>>>

Konsorcjum Mirbudu i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim złożyło najtańszą (wartą 359,00 mln zł) ofertę na obwodnicy Inowrocławia o długości prawie 19 km w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 ( etap I ), podał bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wśród zainteresowanych, są firmy z Polski, Włoch i Hiszpanii - oferty złożyły ponadto: konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty-Łódz, firmy Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe oraz Drogi i Mosty Henryk Boczek (421,12 mln zł), Budimex (384,42 mln zł), Bilfinger Infrastructure (380,54 mln zł), konsorcjum Strabag i Heilit+Woerner (408,58 mln zł), Astaldi (425,38 mln zł) oraz konsorcjum Pol-Aqua i Dragados (365,42 mln zł). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 390,40 mln zł.

Emperia

Emperia Holding odnotowała 14,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 10,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Emperia Holding zamierza uruchomić ok. 100 marketów Stokrotka i ok. 50 supermarketów Stokrotka w 2015 roku, poinformował prezes Dariusz Kalinowski. W tym roku sieć detaliczna Emperii zwiększy się o co najmniej 50 marketów i kilkanaście sklepów własnych. >>>>

Eurocash

Eurocash odnotował 49,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 61,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data

ABC Data odnotowała 11,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 14,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Realizacja prognozy, którą ABC Data opublikowała w maju przebiega zgodnie z planem, poinformował prezes Norbert Biedrzycki. Dlatego spółka podtrzymuje, że w 2014 r. wypracuje 5.762 mln zł przychodów i 92,1 mln zł EBITDA.>>>>

BNP Paribas, BGŻ

BNP Paribas ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Banku BGŻ po cenie 80,47 zł za sztukę. Zapisy będą przyjmowane od 12 września do 17 października br., podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski Banku Handlowego. >>>>

Ferro

Ferro odnotowało 13,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 10,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ES-System

ES-System odnotował 0,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2014 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orbis

Orbis odnotował 26,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 20,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orbis rozważa budowę kolejnych hoteli w Polsce, w tym w Krakowie, Szczecinie i Gdańsku, poinformował wiceprezes hotelowej grupy Ireneusz Węgłowski. Grupa podtrzymuje plan zwiększenia swojej sieci w Polsce i krajach bałtyckich do łącznie 90 obiektów na przełomie 2015/2016.>>>>

Duon

Duon odnotował 12,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 6,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kofola

Kofola odnotowała 17,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 13,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mikrokasa

Mikrokasa podjęła decyzję o przeprowadzeniu publicznej emisji obligacji serii J, z której chce pozyskać do 2 mln zł na rozwój podstawowej działalności - intensyfikację akcji pożyczkowej, poinformował wiceprezes Janusz Bigus. >>>>

Newag

Newag zawarł umowę z Warszawską Koleją Dojazdową na dostawę 6 nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez 6 miesięcy od daty dostawy, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 79,86 mln zł netto. >>>>

Money Makers, Alior Bank

Money Makers złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, podał Urząd. >>>>

Bank Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Bank Pekao akcji UniCredit CAIB Poland uprawniających do ponad 50% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, podała Komisja. >>>>

GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na powołanie Grzegorza Zawady w skład zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) na funkcję wiceprezesa zarządu, podał Urząd. >>>>

SKOK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła zatwierdzenia kandydatów na stanowisko prezesa siedmiu spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (SKOK), podała Komisja. W ocenie regulatora, nie dają oni "rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą". >>>>

PKP Cargo

Udział PKP Cargo w przewozach towarowych w Polsce wzrósł według masy o 2,4 pkt proc. m/m do 49,84% w lipcu, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod względem wykonanej pracy przewozowej udział Grupy PKP Cargo wzrósł o 2,0 pkt proc. w ujęciu miesięcznym, do poziomu 57,81%. Umocnienie pozycji na rynku jest efektem m.in. aktywnej polityki sprzedażowej oraz pozyskania nowych dużych kontraktów na przewóz węgla. "Wzrost udziału w rynku to konsekwencja realizowanej strategii handlowej. Z kolei osiągane wyniki są najlepszym dowodem na jej efektywność i skuteczność. PKP Cargo elastycznie zareagowało na nietypowe warunki panujące na rynku węgla, wprowadziliśmy wiele elementów prosprzedażowych i zdywersyfikowaliśmy portfel przewozów" - powiedział członek zarządu ds. handlowych Jacek Neska, cytowany w komunikacie.

Bumech

Bumech odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 3,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

4Fun Media

4Fun Media odnotowało 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>