Przedmiotem uchwały jest 1 mln akcji serii A oraz 62 mln akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Pod koniec lipca KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Termo-Rex z siedzibą w Jaworznie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B1.

Notowany na NewConnect Termo-Rex specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych, wykonywaniu usług podgrzewania przed spawaniem oraz obróbką cieplną złącz spawanych w szerokim zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek. Jest jedną z największych w Europie firm specjalizujących się w obróbce cieplnej elementów stalowych (Post Welding Heat Treatment - PWHT).