Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Orco Property Group, BBB Development

Orco Property Group (OPG) zawarło umowę sprzedaży posiadanych udziałów w warszawskim projekcie Złota 44 na rzecz spółki zależnej międzynarodowego konsorcjum Amstar i BBB Development, podała spółka. Wartość transakcji wyniesie 63 mln euro.>>>>

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) odnotowała 82,40 mln zł zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 51,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 77,94 mln zł wobec 41,66 mln zł zysku rok wcześniej.>>>>

Pelion

Pelion Healthcare Group odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 20,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pelion ocenia, że powtórzenie w 2014 roku wyniku grupy z ubiegłego roku będzie dużym wyzwaniem, poinformował wiceprezes Jacek Dauenhauer. W I półroczu br. zysk netto Pelionu spadł o 53,2% r/r do 26,5 mln zł. "Wynik po 6 miesiącach tego roku jest gorszy o ponad 50% rok do roku. Drugie półrocze ub. roku nie było takie dobre, jak pierwsze. Nie zmienia to jednak faktu, że powtórzenie wyniku 2013 będzie dużym wyzwaniem. Pierwszy i drugi kwartał z pewnością nas do niego nie zbliżył" - powiedział Dauenhauer podczas konferencji prasowej.

J.W. Construction

J.W. Construction Holding odnotował 5,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

J.W. Construction Holding planuje uruchomienie realizacji 5,1 tys. lokali w ciągu najbliższych dwóch lat, na bazie posiadanego banku ziemi, poinformowała dyrektor pionu ekonomicznego oraz dyrektor biura ds. relacji inwestorskich spółki Małgorzata Szwarc-Sroka.>>>>

J.W. Construction Holding uplasował 34,786 mln akcji serii C o łącznej wartości 109,57 mln zł, podała spółka.>>>>

Unibep

Unibep odnotował 7,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 6,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Grupy Unibep przekracza 1,1 mld zł, w tym z rynków zagranicznych ma pochodzić ok. 34% przychodów, poinformował prezes spółki Leszek Marek Gołąbiecki.>>>>

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 86,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 87,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Grupy Asseco Poland miał wartość 5,2 mld zł na koniec czerwca br. i był wyższy o 1% niż przed rokiem, poinformował prezes spółki Adam Góral. >>>>

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 6,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

TPH

Tele-Polska Holding odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MCI

MCI Management odnotowało 214,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 91,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MCI Management podtrzymało całoroczne prognozy, zakładające wartość aktywów netto na jedną akcję na poziomie 16,50 zł na koniec br. oraz wartość nowych inwestycji zrealizowanych przez fundusze z grupy w tym roku w wysokości co najmniej 305 mln zł, podała spółka.>>>>

PCC Rokita

PCC Rokita odnotował 27,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 38,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rank Progress

Obligatariusze Rank Progress mogą przedstawić posiadane przez siebie obligacje serii D do dobrowolnego ich nabycia przez spółkę w celu ich umorzenia, podał deweloper. Środki na wykup pochodzić będą ze sprzedaży znajdującej się w budowie Galerii Piła spółce z Grupy Immofinanz za ok. 57,7 mln zł netto. "W związku z wymogami zawartymi w punkcie 10.1.19 Warunków emisji obligacji Rank Progress S.A. serii D, Rank Progress S.A. informuje, iż: 1) w dniu 26 sierpnia 2014 r. miało miejsce zdarzenie polegające na sprzedaży nieruchomości, o którym emitent informował raportem 35/2014 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27 sierpnia 2014 r. 2). Obligatariusze posiadający obligacje Rank Progress S.A. serii D mają możliwość na warunkach zawartych w WEO przedstawić w terminie 14 dni od daty niniejszego raportu część lub wszystkie posiadane przez siebie obligacje do dobrowolnego ich nabycia przez emitenta w celu ich umorzenia" - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka

LW Bogdanka odnotował 91,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2014 r. wobec 141,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku węgla, Lubelski Węgiel Bogdanka uzyskała zadowalające wyniki finansowe w I półr. br., znacznie lepsze niż rynek, poinformował prezes Zbigniew Stopa. Z powodu gorszej jakości nowego złoża spółka lekko zmodyfikowała w dół plany wydobycia na 2014 r., ale zła kondycja śląskich kopalń pozwoliła jej zwiększyć udział w krajowym rynku do ponad 25%. Spółka widzi dodatkowe możliwości eksportu węgla na Ukrainę. "Na rynku węgla jest bardzo źle, jest go mnóstwo na zwałach, szczególnie na Śląsku. Następuje spadek wydobycia przy jednoczesnym wzroście jednostkowego kosztu" - powiedział Stopa na konferencji prasowej.>>>>

Netia

Netia odnotowała 8,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Netia obniżyła prognozę przychodów na cały 2014 r. do 1.675 mln zł z 1.735 mln zł, a zwiększyła prognozę nakładów inwestycyjnych do 215 mln zł z 200 mln zł oraz prognozę marży skorygowanej EBITDA do 30,1% z 29,1%, podała spółka. >>>>

Główny dyrektor ds. finansowych i członek zarządu Netii Jon Eastick zrezygnował z zajmowanego stanowiska z końcem sierpnia br., podała spółka. Na jego miejsce rada nadzorcza powołała Pawła Szymańskiego - do niedawna dyrektora finansowego Marvipolu. >>>>

Neuca

Neuca odnotowało 47,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 52,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Neuca, po wynikach za I półrocze, w którym osiągnęła 47,15 mln zł zysku netto, podtrzymuje prognozę wypracowania zysku na poziomie 90 mln zł w całym 2014 roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. Udział rynkowy Neuki przekroczył 30% w I półroczu, plasując spółkę na pozycji lidera rynku. Daje to możliwość osiągania coraz lepszej marży na rynku.>>>>

Neuca jest zainteresowana zakupem kolejnych małych przychodni i obecnie prowadzi kilkadziesiąt audytów przychodni lekarskich. W ciągu dwóch lat na przejęcia kilkunastu przychodni grupa może wydać ok. 30 mln zł, poinformował prezes Piotr Sucharski.>>>>

CCC

CCC odnotowało 70,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 29,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat odnotował 132,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 80,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Cyfrowy Polsat i Polkomtel mają ponad 300 tys. klientów w zintegrowanej ofercie SmartDOM; posiadają oni ponad 1 mln usług, poinformował Polsat Cyfrowy.>>>>

PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 126,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 76,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 86,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 97,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Getin Holding

Getin Holding odnotował 41,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 66,00 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

PA Nova

P.A. Nova odnotowało 11,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 8,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

FFiL Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) odnotowała 13,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 14,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pegas

Pegas Nonwovens odnotowało 5,00 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 3,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po wynikach I półr. Pegas Nonwovens podtrzymał prognozę zwiększenia zysku EBITDA o 12-22% oraz obniżenia nakładów inwestycyjnych do maksymalnie 12 mln euro w 2014 r., podała spółka. Wyniki I półr. były zgodne z prognozą, podkreślił Pegas. "Opierając się na wynikach osiągniętych w I poł. 2014 r. i biorąc pod uwagę wydarzenia na rynkach tekstylnych w Europie i na Bliskim Wschodnie, w tym oczekiwania co do rynków polimerów, spółka podtrzymuje ogłoszone wcześniej prognozy na 2014 r. i oczekuje tegorocznego EBITDA pomiędzy 12% a 22% wobec wyników osiągniętych w 2013 r. (38,6 mln euro)" - czytamy w raporcie półrocznym. "Spółka szacuje, że w 2014 r. całkowite wypadki kapitałowe nie przekroczą 12 mln euro (przy stałym kursie CZK/EUR 27)" - czytamy dalej.

Fortuna

Fortuna Entertainment Group odnotowała 9,00 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 7,56 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 424,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 302,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Boryszew

Boryszew odnotował 25,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 5,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ergis

Ergis odnotował 12,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Eneris Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Veolia Usługi dla Środowiska, podał Urząd. >>>>

TelForceOne

TelForceOne odnotował 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

JJ Auto

JJ Auto odnotowało 8,20 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2014 r. wobec 7,50 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

JJ Auto oczekuje wzrostu przychodów na poziomie 15% w yuan renminbi (RMB) za całym 2014 r., głównie ze względu na stale rosnący przemysł motoryzacyjny w Chinach, podała spółka. Marża zysku brutto oczekiwana jest na poziomie co najmniej 23%, a marża EBIT - ok 21%. "Ze względu na stale rosnący przemysł motoryzacyjny w Chinach oraz trend wzrostowy w inwestycjach międzynarodowych producentów samochodów na tym rynku, JJ Auto przewiduje wzrost popytu na części samochodowe w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Kernel

Kernel Holding przedłużył roczny kredyt obrotowy w zawarty z syndykatem europejskich banków, podała spółka. Zabezpieczony kredyt ma limit 320 mln USD oraz opcję jego podwyższenia do 400 mln USD i służy do prefinansowania zakupu nasion słonecznika i finansowania tej produkcji na Ukrainie. "Odnowienie tego kredytu - wraz z dwoma innymi kredytami, o czym informowaliśmy wcześniej w tym miesiącu - oznacza zakończenie naszych potrzeb w zakresie refinansowania na rok gospodarczy 2014/2015. Doceniamy trwałe zaangażowanie banków w partnerstwo z nami w tak wymagających czasach" - skomentowała dyrektor finansowy spółki Anastasiia Usachova, cytowana w komunikacie.

Pfleiderer Grajewo

Pfleiderer Grajewo odnotowało 29,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polnord

Polnord uruchomił sprzedaż lokali powstających na osiedlu 2-piętrowych apartamentowców Brama Sopocka w Gdyni, podała spółka. W I etapie, budowanym od czerwca, dostępne są 54 apartamenty. "Ulica Sopocka to jedna z najciekawszych gdyńskich lokalizacji - położona w południowej części miasta, na granicy z Sopotem pozwala do każdej z trójmiejskich aglomeracji dojechać w zaledwie paręnaście minut dzięki pobliskiej obwodnicy. Z okien apartamentów powstających w ramach pierwszego etapu osiedla widać będzie malownicze lasy i rozległą panoramę Gdyni" - czytamy w komunikacie.

Torpol

Torpol podtrzymał prognozy finansowe na 2014 r., zakładające 24,99 mln zł zysku netto i 801,3 mln zł przychodów, mimo że w I półroczu wypracował 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i 222,55 mln zł skonsolidowanych przychodów, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>

Torpol chce, aby docelowo w strukturze przychodów rynek norweski miał udział wynoszący ok. 1/3, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Sweklej. Według niego, zakładane przez spółkę zdobycie 5 - 6-procentowego udziału w tamtejszym rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej będzie możliwe w 2-3 lata.>>>>

Capital Park

Capital Park realizuje proces pozyskania finansowania bankowego dla warszawskiego projektu komercyjno-biurowego Art Norblin na kwotę rzędu ok. 600 mln zł, poinformowała agencję ISBnews dyrektor operacyjny grupy Kinga Nowakowska. >>>>

LPP

LPP wyliczyło, że łączna liczba akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku wypracowanego w 2013 r., wynosi 1.812.145, w związku z tym dywidenda na akcję wyniesie 93,60 zł.>>>>

Point Group

Platforma Mediowa Point Group odnotowała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mirbud

Konsorcjum Mirbudu i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Erbedim złożyło najtańszą ofertę, wartą 447,999 mln zł brutto, na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów w województwie dolnośląskim, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. >>>>

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso odnotowała 1,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>