Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w sierpniu br. 5,50 USD/b wobec 5,00 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1,20 USD/b przed rokiem, podała spółka. >>>>

Grupa Energa

Grupa Energa może w tym roku zanotować minimalnie gorsze wyniki od oczekiwań analityków oczekujących ok. 870 mln zł zysku netto, poinformował agencję ISBnews prezes Mirosław Bieliński. Według niego, pozwoli to spółce wypłacić dywidendę wyższą o 20-25% niż w ubiegłym roku. >>>>

Tauron, ArcelorMittal

Tauron Polska Energia oraz ArcelorMittal złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w związku z zamiarem utworzenia wspólnego przedsiebiorcy pod nazwą Tameh Holding, poinformował Urząd. >>>>

PKP

Po ubiegłorocznym spektakularnym debiucie giełdowym PKP Cargo i udanej sprzedaży Polskich Kolei Linowych, kolejowa grupa nie zamierza hamować na prywatyzacyjnych torach. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo zainwestowały w tabor 241 mln zł w I poł. br., tj. o 106 mln zł więcej niż rok wcześniej, poinformował prezes Adam Purwin. Do eksploatacji trafiło dwa tysiące więcej węglarek niż rok wcześniej, a w październiku liczba ta wzrośnie do zapowiadanych trzech tysięcy przygotowanych z myślą o obsłudze szczytu przewozowego, dodał. >>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan we wrześniu 2014 r. wyniosła 41,4 mln zł i była 1,0% niższa niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Altus TFI

Łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w 44 funduszach oraz zarządzanych przez Altus TFI w ramach usługi asset management wyniosła 5.892,91 mln zł na koniec września, tj. była o 12,2% (641,97 mln zł) wyższa niż miesiąc wcześniej, poinformowała spółka. Od początku 2014 roku wartość aktywów wzrosła o 27,6% (1 275,9 mln zł). >>>>

Grupa Inpro

Grupa Inpro zrealizowała w III kw. 2014 r. przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 107 umów, osiągając tym samym wynik analogicznego okresu roku poprzedniego, podała spółka. Narastająco od stycznia do września br. Grupa odnotowała 24-proc. wzrost podpisując 323 umowy netto. "Grupa Inpro w III kwartale 2014 r. odnotowała taki sam wynik, jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, podpisując 107 umów netto. Również spółka Inpro osiągnęła podobny wynik sprzedaży mieszkań podpisując 91 umów netto, czyli o 3% mniej niż w tym samym okresie 2013 r., kiedy suma ta wynosiła 94 umowy" - czytamy w komunikacie. Od początku stycznia do końca września br. Grupa podpisała łącznie 323 umowy netto, czyli o prawie 24% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy podpisała 261 umów, podano także.

Zobacz też rekomendacje

Integer.pl, InPost

InPost sfinalizował umowę z TotalErg, dzięki czemu będzie instalować Paczkomaty na stacjach benzynowych tego koncernu na terenie centralnej i północnej części Włoch, podała spółka. >>>>

CDRL

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - spłacił obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 9,583 mln zł, poinformowała spółka. Wykup nastąpił ze środków własnych. >>>>

PGNiG, Exalo Drilling

Exalo Drilling podpisał kontrakt z firmą Total obejmujący odwiert dwóch głębokich otworów w Kazachstanie, poinformował prezes Ryszard Jędrzejczak. Wartości umowy nie podano. >>>>

Pressure Biosciences

Pressure Biosciences rozważa wejście na warszawską giełdę i uruchomienie produkcji w Polsce, poinformował agencję ISBnews prezes i założyciel Richard T. Schumacher. >>>>

Qumak

Qumak tworzy grupę kapitałową, składającą się ze spółek specjalistycznych. Działalność pierwszych trzech wyodrębnionych firm ma dodać do skonsolidowanego zysku netto łączną szacowaną kwotę rzędu 7,7 mln zł w latach 2015-2017, wynika z wypowiedzi prezesa Pawła Jagusia. >>>>

Grupa Energa

Grupa Energa uruchomiła nowoczesną instalację, dzięki której część Elektrowni Ostrołęka, obok energii elektrycznej, zaczęła produkować także ciepło, poinformowała spółka. Zastąpi ona stopniowo wycofywaną z eksploatacji, zbudowaną w latach 50-tych XX w., Elektrociepłownię Ostrołęka A. >>>>

BZ WBK

Banco Santander zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK do 69,41% z 71,41%, w związku z rozliczeniem w dniu 6 października 2014 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, podał BZ WBK. >>>>

Cedrob, PKM Duda

Cedrob otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad PKM Duda, poinformował Urząd. >>>>

KGHM

Po uruchomieniu kopalni Sierra Gorda KGHM Polska Miedź prowadzi analizy techniczne 2 kolejnych złóż położonych w jej bliskim sąsiedztwie, które mogą przedłożyć jej żywotność o kolejne 20 lat, poinformował agencję ISBnews prezes Herbert Wirth. Według niego, na dziś nie ma planów kolejnych wielkich inwestycji, KGHM chce zakończyć rozpoczęte i badane aktualnie projekty. >>>>

Awbud

Awbud spełni do końca listopada warunek niezbędny do usunięcia z listy alertów, poinformował agencję ISBnews prezes Michał Wuczyński. Uważa on, że obecna wycena giełdowa spółki jest niedoszacowana i i nie odzwierciedla jej potencjału. >>>>

Inventum TFI

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednie nazwy: Idea TFI SA, Górnośląskie TFI SA) zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, podała Komisja. Decyzji KNF nadano rygor natychmiastowej wykonalności. >>>>

PZU Życie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie 75 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu zawiadomienia o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2014-2016, podała KNF. >>>>

Global City Holdings

Global City Holdings N.V. nabył pakiet akcji Cineworld Group Plc za 11,78 mln GBP i w efekcie łączny pakiet akcji jaki posiada przekracza 28% kapitału i głosów, podała spółka. >>>>

CDM Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Centralny Dom Maklerski Pekao 150 tys. zł kary za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego bez zawarcia umów, podała KNF. >>>>