Bank Pekao odnotował 704,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 648,87 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 673 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 650-695 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1133,94 mln zł wobec 1095,43 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 505,02 mln zł wobec 536,42 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z dziesięciu biur maklerskich, wynik odsetkowy Pekao w III kwartale mógł wynieść od 1.138 do 1.172 mln zł , przy konsensusie na poziomie 1.152 mln zł, zaś wynik z opłat i prowizji - na poziomie od 498 do 517 mln zł, przy konsensusie na poziomie 505 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 163,75 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 158,52 mld na koniec 2013 r.

W I-III kw. 2014 r. bank miał 2023,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2049,20 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 2014,70 mln zł wobec 2123,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. jest kontrolowany przez włoską grupę UniCredit.