Gruzja pod warunkiem przestrzegania zasad demokracji i poszanowania podstawowych wolności ma możliwość integracji z Unią i starania się o członkostwo - stwierdza się w rezolucji. Potwierdzono też poparcie Parlamentu dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji.

Rezolucja wzywa do dopilnowania, by płynące z układu korzyści były odczuwalne przez obywateli na całym międzynarodowo uznanym terytorium Gruzji. Parlament wezwał ponadto Rosję do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i by zaprzestała okupacji terenów Abchazji i Osetii Południowej.

Parlament zachęca władze w Tbilisi do kontynuowania demokratycznych zmian, szczególnie reformy wymiaru sprawiedliwości, która - jak podkreślono - nadal winna być priorytetem zarówno dla Gruzji, jak i dla Unii Europejskiej.

Wszelkie postępowania sądowe muszą być przejrzyste, proporcjonalne i wolne od motywacji politycznej - uważają europosłowie. Aby ułatwić Gruzji kontynuowanie reform demokratycznych i gospodarczych, Parlament wezwał Komisję i państwa członkowskie, by wzajemnie koordynowały udzielanie Gruzji wsparcia.

>>> Czytaj też: Kolejny kraj chce naszej pomocy. "Polska wprowadzi Gruzję na europejską ścieżkę"