Jak podano, dla uprawnionych do głosowania wierzycieli ujętych w grupie 1 i 2 termin wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2015 roku, dla uprawnionych do głosowania wierzycieli z pozostałych grup na dzień 29 kwietnia 2015 roku.

Ponadto sędzia komisarz zarządził głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, również w trybie pisemnym, podano także.

Wcześniej wiceprezes spółki Kinga Banaszak-Filipiak poinformowała agencję ISBnews, że firma radzi sobie operacyjnie, na co wskazuje sam fakt jej funkcjonowania w takiej sytuacji formalno-prawnej, w jakiej się znajduje. PBG Oil and Gas na bieżąco uczestniczy w przetargach i buduje portfel zamówień.

Jednocześnie oceniła wówczas, że jeszcze nie jest to portfel, który pozwala na komfortową sytuację. Poziom działalności, do którego firma dąży, liczy, że osiągnie w 2016/17 roku. Plany te mogą zostać zrealizowane pod warunkiem zawarcia układu i zabezpieczenia finansowania. Wiceprezes PBG podkreśliła wtedy, że celem jest powrót do generowania historycznego poziomu sprzedaży.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).