Wynik z tytułu odsetek wyniósł 286,65 mln zł wobec 276,14 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 106,22 mln zł wobec 109,78 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 19,68 mld zł na koniec 2014 r. wobec 18,42 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 60,83 mln zł wobec 61,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.