"PCC MCAA zamierza zrealizować projekt polegający na zbudowaniu instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym, w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wybudowaną instalację oraz infrastrukturę zapewnianą głównie przez PCC Rokita, przy czym właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczne utrzymanie Instalacji ma być PCC MCAA" - czytamy w komunikacie.

PCC Rokita prowadzi na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym kluczową inwestycję modernizacji elektrolizy poprzez zmianę technologii na membranową, której efektem będzie m.in. zwiększanie - począwszy od 2015 roku - ilości wytwarzanego chloru, a dodatkowe ilości chloru w znaczącym stopniu będzie odbierała Instalacja. PCC MCAA prowadzi z kolei zaawansowane rozmowy z niezależnymi instytucjami finansowymi w przedmiocie uzyskania finansowania projektu, podano również.

"W zakresie inwestycji elektrolizy membranowej jesteśmy już na ostatniej prostej. Obecnie trwa przełączanie systemów. Jest to naturalne przy takich projektach, a sam proces jest dokładnie zaplanowany i zostanie zoptymalizowany. Po uruchomieniu nowej instalacji, stosowana przez nas technologia będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie, a nasze zdolności produkcyjne chloru zdecydowanie się zwiększą" - powiedział prezes Wiesław Klimkowski, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes Rafał Zdon dodał, że zmniejszona, w wyniku przełączania systemów, produkcja i sprzedaż alkaliów, chloru i produktów pochodnych oraz polioli wpłynie na wyniki I kw., jak i - w mniejszym stopniu - II kw. 2015 r. Według niego, przewidywany czas przestoju, w zależności od poszczególnych instalacji, wyniesie do około jednego miesiąca.

"PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą chloru. Dodatkowo, budowa na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym instalacji produkującej najwyższej jakości kwas monochlorooctowy pokazuje synergię, którą umiemy wykorzystywać pomiędzy naszą spółką a innymi przedsiębiorstwami branży chemicznej" - podsumował Klimkowski.

Strony podejmą również rozmowy dotyczące ustalenia możliwych sposobów udzielenia przez PCC Rokita zabezpieczeń finansowania projektu, m. in. w formie gwarancji lub poręczeń. Łączna wartość udzielanych przez PCC Rokita zabezpieczeń, w formie gwarancji lub poręczeń, nie może jednak przekroczyć kwoty 80 mln zł, podano także.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.