Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ (akcjonariusz sprzedający) w porozumieniu z Noble Securities (oferujący) ustalił cenę sprzedaży akcji Private Equity Managers (PEManagers) na poziomie 111 zł, czyli równym cenie maksymalnej, podała spółka.

Wartość oferty publicznej po ustalonej cenie wyniesie 45,7 mln zł.

Akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z oferującym ustalił, że w ramach prowadzonej oferty publicznej zaoferuje wszystkie 411.863 akcje, stanowiące 12,35% udziału w kapitale zakładowym spółki. Do inwestorów indywidualnych trafi ostatecznie 45.045 akcji, czyli 10,9% wszystkich akcji oferowanych. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli się zapisać na maksymalnie 305.473 akcje, stanowiące 74,2%. udział w strukturze oferty. Pozostałe 14,9% akcji zostanie przydzielonych w transzy dużych inwestorów indywidualnych.

"Bardzo pozytywny odbiór naszej oferty przez rynek widoczny m.in. podczas prowadzonego roadshow z instytucjami finansowymi pozwolił nam zaoferować wszystkie akcje objęte prospektem emisyjnym oraz wyznaczyć cenę sprzedaży na maksymalnym poziomie. Wierzę, że dalszy dynamiczny rozwój spółki znajdzie pełne odzwierciedlenie w przyszłej wycenie rynkowej PEManagers" - powiedział prezes zarządu MCI Capital TFI oraz wiceprezes zarządu Private Equity Managers odpowiedzialny za upublicznienie spółki Cezary Smorszczewski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem pierwszej oferty publicznej, zapisy w transzy otwartej i w transzy dużych inwestorów indywidualnych zakończyły się 20 marca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 26-30 marca br. Przydział akcji nastąpi 31 marca br., a rozliczenie transakcji dzień później.

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE.