Agencja co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa. Znaczący wzrost cen widoczny jest od sierpnia ub. roku, kiedy dostawcy surowca renegocjowali umowy na jego dostawy. Na wartość indeksów wpłynęły też korekty księgowe związane z renegocjacją umów.

Ubiegłoroczny grudzień przyniósł spadek cen węgla na świecie

W środę katowicki oddział ARP przedstawił wartość indeksów w ostatnim miesiącu zeszłego roku. W grudniu 2022 r., w odniesieniu do listopada, wartość indeksu węgla dla energetyki zmniejszyła się o 6,9 proc., a węgla dla ciepłownictwa wzrosła o 4,7 proc. Nadal jednak ceny pozostają na rekordowo wysokim poziomie.

Reklama

Wartość indeksu węgla dla energetyki wyniosła w grudniu ub. roku 513,19 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 24,11 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii). W porównaniu z grudniem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 102,5 proc. Bez uwzględnienia korekt księgowych, które nieznacznie wpłynęły na grudniową wartość indeksu, cena tony węgla wyniosłaby 511,08 zł za tonę.

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w grudniu ub. roku wartość 1091,66 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 43,79 zł za gigadżul) - to 212 proc. więcej niż w grudniu 2021 r. Bez uwzględnienia wpływu korekt księgowych, wartość tego indeksu w grudniu wyniosłaby 1091,71 zł za tonę.

Jak podała w środę ARP, ubiegłoroczny grudzień przyniósł spadek cen węgla na świecie - ceny w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zmalały wobec listopada 2022 r. o 22,5 proc., wciąż jednak są wyższe niż przed rokiem o 74,5 proc.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego

W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w grudniu ub. roku 137,02 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 248,84 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Średnia wartość indeksu węgla dla energetyki w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 536,48 zł, zaś w całym zeszłym roku 406,13 zł za tonę (odpowiednio 25,22 i 19 zł/GJ). W przypadku węgla dla ciepłownictwa w czwartym kwartale było to 1060,67 zł, a w całym 2022 roku 786,78 zł za tonę (odpowiednio 43,06 i 32,11 zł/GJ).

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.