Prospekt zostanie opublikowany 5 maja, na jego podstawie spółka planuje przeniesienie notowań i przeprowadzenie oferty 2,6 mln akcji serii F.

"W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało nam się istotnie zaktualizować nasz prospekt emisyjny. Było to konieczne ze względu na wprowadzenie nowej strategii firmy, zgodnie z którą urządzenie Braster Tester będzie urządzeniem kierowanym bezpośrednio do kobiet i wejdzie do sprzedaży już w drugiej połowie 2016 r." - powiedział prezes Marcin Halicki, cytowany w komunikacie.

Braster Tester w pierwszej kolejności trafi na rynek polski. W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie dystrybucji w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Rok później urządzenie wejdzie do sprzedaży m.in. w kolejnych państwach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych.

Pod koniec stycznia prezes Marcin Halicki informował agencję ISBnews, że zarząd spodziewa się, iż przeprowadzi ofertę w marcu.

Braster planuje emisję do 2 600 000 mln akcji bez prawa poboru. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 3 000 000 akcji.

Spółka chce pozyskać z emisji akcji kilkadziesiąt milionów złotych, które przeznaczy na budowę linii produkcyjnej, hardware, system informatyczny - przede wszystkim automatycznej diagnostyki termogramów, system komunikacji i zbierania danych od badających się kobiet, finalne wersje produktu aż do pierwszych faz produkcji, produkcję, marketing, reklamę testera.

We wrześniu ub. roku Braster poinformował, że przesuwa emisję i przejście na GPW z NewConnect i złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii A, B, C, E oraz F.

Braster, jako jedyna firma na świecie, posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi.