OT Logistics

OT Logistics odnotował 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Próchnik 

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych wyniosła 3,25 mln zł w kwietniu, co oznacza wzrost o 8% w skali roku, podała spółka.  >>>>  

TVN 

TVN odnotował 79,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

TVN podtrzymuje oczekiwania dotyczące całorocznej jednocyfrowej dynamiki wzrostu przychodów w przedziale od średniej do wysokiej oraz osiągnięcie skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 590 mln zł, poinformował prezes Markus Tellenbach. >>>>  

TVN spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia kontroli przez Scripps Networks na początku III kwartału, poinformował dyrektor finansowy TVN John Driscoll. Spółka poniesie łączne jednorazowe koszty zmiany kontroli właścicielskiej na poziomie do ok. 70 mln zł w tym roku.>>>>  

Wratislavia-Bio

Giełda zawiesi na wniosek Wratislavia-Bio obrót obligacjami na okaziciela serii D tej spółki w alternatywnym systemie na Catalyst począwszy od 8 maja w związku z ich przedterminowym wykupem, podała GPW. >>>>  

Polbrand

Polbrand wprowadzi dziś 1 554 obligacje serii L o łącznej wartości 1,55 mln zł do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, wynika z komunikatu giełdy. W październiku ub.r. Polbrand przydzielił łącznie 2 191 obligacji serii L o wartości nominalnej 2,19 mln zł.

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła do 3 094,6 mln zł na koniec kwietnia br., podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 2 981,5 mln zł. >>>>  

Braster

Pierwotna oferta publiczna Braster rozpocznie się w środę, 6 maja, od zapisów dla inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena maksymalna akcji została ustalona na 19 zł. Spółka zamierza pozyskać, po odliczeniu kosztów emisji 38,4 mln zł, poinformował prezes Marcin Halicki. >>>>  

Braster zakłada, że większość przychodów - ok. 70% - będzie osiągał w ramach abonamentowych usług telemedycznych, a nie z samej sprzedaży urządzenia Braster Tester, służącego do wczesnego wykrywania raka piersi, poinformował prezes Marcin Halicki.

PGNiG i Cheveron 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Chevron Polska Energy Resources rozwiązały umowę pierwszej fazy współpracy przy poszukiwaniu gazu łupkowego, w związku z wycofaniem się Chevron z Polski, podał PGNiG. >>>> 

Pragma Inkaso

Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 4,0 mln zł na dywidendę, tj. 1,56 zł na akcję, wynika uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Capital Park 

Oferta publiczna 350 tys. obligacji serii F grupy Capital Park o wartości 35 mln zł potrwa do 19 maja, podała spółka w aneksie do prospektu. Celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy spółki. >>>>  

Summa Linguae

Summa Linguae zadebiutuje w środę 6 maja 2015 r. na rynku NewConnect, podała giełda. >>>>  

Minox 

Minox rozważa przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect. Według prezesa Tomasz Olszewskiego, mogłoby to stać się najwcześniej w ciągu roku. >>>> 

GK Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 22,9 mln zł w kwietniu br. i były wyższe o 11% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po czterech miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 11% r/r do 84,5 mln zł. >>>>