Remedis

Remedis zdecydował o emisji obligacji serii EW1 na kwotę 2,25 mln zł, poinformowała spółka. "Zarząd Remedis SA informuje, iż 5 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii EW1 na kwotę 2 250 000,00 zł. O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem" - czytamy w komunikacie.  

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 095 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 790 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Nakłady inwestycyjne PGE Polskiej Grupy Energetycznej wzrosły o ponad 50% r/r w I kw. 2015 r. do blisko 1,4 mld zł, podała spółka. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi prace przygotowawcze celem pozyskania finansowania bankowego. Planuje także emisję euroobligacji, której termin uzależnia od warunków rynkowych, poinformowała dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś. "Prowadzimy obecnie prace przygotowawcze do pozyskania finansowania bankowego, jak i prace przy wyborze banków do przeprowadzenia kolejnej emisji euroobligacji" - powiedziała Bartoś na konferencji prasowej.

Idea Bank 

Idea Bank odnotował 63,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 31,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Budimex   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z Budimeksem umowę na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 za 40,8 mln zł brutto, podała Dyrekcja. >>>>  

ING BSK 

ING Bank Śląski odnotował 261 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 254,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

ING Bank Śląski w udzielił kredytów mieszkaniowych na kwotę 1,5 mld zł I kwartale br. (wzrost o 113% r/r), zaś nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych sięgnęła 663 mln zł (wzrost o 14% r/r). Portfel kredytów dla klientów detalicznych wzrósł o 22% r/r do 23,1 mld zł na koniec marca, podał bank. >>>>  

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) ING Banku Śląskiego wzrósł do 54,7% na koniec I kw. wobec 53,3% rok wcześniej w związku z wyższymi kosztami związanymi m.in. z opłatą na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), wynika z prezentacji.>>>>  

CCC  

CCC odnotowało 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pierwszy kwartał br. przyniósł dalszą ekspansję CCC na zagranicznych rynkach. Spółka otworzyła 17 nowych sklepów - 6 w Austrii, 5 w Niemczech, 2 w Bułgarii, po 1 na Węgrzech i w Czechach oraz 2 franczyzowe w Rumunii, podało CCC. Liczba sklepów ogółem wzrosła do 729 na koniec marca wobec 707 rok wcześniej. Na dzień koniec marca 2015 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC S.A. obejmowała 729 placówek, w tym 406 w Polsce (38 to placówki agencyjne). Liczba sklepów własnych wzrosła do 674 na koniec marca wobec 636 rok wcześniej. Liczba placówek franczyzowych zmniejszyła się do 55 wobec 71 rok wcześniej, czytamy w raporcie kwartalnym.

CCC chce w tym roku wypracować zysk brutto na poziomie ok. 300 mln zł, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis.>>>>  

Fortuna 

Fortuna Entertainment Group wypracowała EBITDA na poziomie 7,4 mln euro w I kw. 2015 r., co oznacza spadek o 21% r/r, podała spółka. Kwota przyjętych zakładów wzrosła w tym czasie o 20,2% do 199,3 mln euro. >>>>   

Asbis 

Asbis Enterprises odnotowało 12,4 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,39 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

FFiL Śnieżka 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) odnotowała 3,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Aplisens   

Aplisens odnotował 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aplisens oczekuje w tym roku wzrostu przychodów na poziomie nieco ponad 10% i podobnego wzrostu zysku netto, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka rozważa także nabycie podmiotu produkcyjnego w Europie Zachodniej, które umożliwi wejście w nowe segmenty rynku. "W tym roku wydaje się, że będzie wzrost sprzedaży na poziomie lekko ponad 10%. Zysk netto powinien rosnąc podobnie jak sprzedaż, może nawet lepiej" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

W Investments 

Zarząd W Investments zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. w kwocie 8,33 mln zł, tj. 0,38 zł za akcję, podała spółka. >>>>  

Global Cosmed  

Global Cosmed odnotowało 1,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Atende 

Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 5,45 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,15 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Mo-Bruk   

Mo-Bruk odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Agrowill Group 

Agrowill Group odnotował 35,53 mln LTL skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,1 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kerdos 

Kerdos Group odnotowała 24,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Berlińska Giełda Papierów Wartościowych (Börse Berlin) zdecydowała o rozpoczęciu notowań obligacji Kerdos Group od piątku 8 maja, w trybie tzw. dual-listingu, podała spółka.>>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo chce zatrudnić 1000 nowych maszynistów w latach 2015-2016, poinformował prezes Adam Purwin. Program szkolenia kandydatów na maszynistów kosztuje spółkę ok. 21 mln zł rocznie. >>>>  

DTP  

DTP odnotowało 6,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Wirtualna Polska 

Akcje Wirtualnej Polski Holding zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,16% do 35,25 zł, a kurs praw do akcji (PDA) - o 7,97% do 34,55 zł. >>>>  

Wirtualna Polska Holding może w ciągu kilku tygodni sfinalizować akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski.>>>> 

Novatis 

Novatis zmienia nazwę na SPAC I i planuje przekształcić się w spółkę celową poszukującą celu przejęcia (special purpose acquisition company - SPAC), podała firma. W celu dokonania przejęcia, spółka zamierza pozyskać 10 mln zł finansowania. >>>>  

CEZ 

CEZ zrezygnował ze składania wiążącej oferty nabycia 66% pakietu Slovenské elektrárne od włoskiego koncernu Enel, podała spółka. >>>>  

CI Games

CI Games rozpocznie kampanię marketingową najnowszej gry z serii "Sniper: Ghost Warrior" w czerwcu na targach branżowych E3 w Los Angeles, poinformował prezes Marek Tymiński. >>>>  

Kruk  

Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 5-letnich serii W1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł w ramach II programu emisji obligacji publicznych, podała spółka.>>>>  

Grodno 

Grodno pozyskało 4,8 mln zł na dalszy rozwój z prywatnej emisji 1,2 mln akcji, podała spółka. Cena jednej akcji wynosiła 4 zł. >>>>  

Wind Mobile

Akcjonariusze Wind Mobile zdecydowali o emisji do 750 tys. akcji serii K bez prawa poboru i podjęciu działań związanych z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW, wynika z uchwał walnego. >>>>  

KGHM 

Optymalizacja wzbogacania rud i procesów hutniczych pozwoliła KGHM na wzrost produkcji srebra o 7% r/r w ub.r., dzięki czemu firma była największym producentem tego kruszcu na świecie w 2014 r., poinformował prezes Herbert Wirth. >>>>  

Echo Investment 

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 2 czerwca. >>>>   

Wilbo   

Wilbo odnotowało 0,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 0,043 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Agory 

Zarząd Agory nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w związku z zanotowaną stratą w ubiegłym roku, podała spółka. >>>>  

ZM Ropczyce 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 5,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>