Zatrzymanie wyprzedaży na niemieckich obligacjach stało się sygnałem do odwrotu na parach powiązanych z euro.

Jednocześnie z dołków na plusy wyszły notowania niemieckiego indeksu DAX. To pokazuje tylko dużą korelację z w/w instrumentami.

Dodatkowo dolara nieco wsparły dane nt. cotygodniowego bezrobocia, które utrzymało się na niskich poziomach – bo odbiliśmy zaledwie do 265 tys. z 262 tys. Trzeba jednak zaznaczyć, że słabo wyglądał wskaźnik przyszłych zwolnień Challengera, który wzrósł w kwietniu do 61,5 tys. z 36,6 tys. w marcu.

Nadal niejasna jest sytuacja wokół Grecji. Po wczorajszym powiewie „dyplomatycznego optymizmu” dzisiaj mamy powrót do starej rzeczywistości – Grecy powtarzają, że nie przekroczą czerwonej linii, czyli Syriza nie zdradzi swojego programu, co sprawia, że wcale nie jest jasne, czy sytuacja po poniedziałkowym spotkaniu Eurogrupy będzie lepsza niż teraz. Wczoraj strona grecka mówiła, że będzie to okazja do zbudowania „platformy” do osiągnięcia porozumienia. Pozytywne jest jednak to, że Grecy zapewniają, że nie będzie problemów ze spłatą zobowiązań wobec MFW we wtorek, które wynoszą prawie 800 mln EUR.

Z technicznego punktu widzenia sytuacja na EUR/USD nie sprzyja już tak optymistom. Cofnięcie po ustanowieniu nowego szczytu na 1,1391 jest wyraźne – pytanie, czy czarna świeca do wieczora nie zakryje jeszcze bardziej wczorajszego białego korpusu. Dodatkowo naruszyliśmy szczyt fali 3 na poziomie 1,1289. Alternatywnie można przyjąć, że od końca kwietnia zaczyna być budowana formacja na kształt rozszerzającego się trójkąta, co dopuszczałoby cofnięcie się notowań w okolice 1,1051, tj. marcowego szczytu. Jutro kluczowe dane, które wiele powiedzą, czyli odczyty Departamentu Pracy USA o godz. 14:30. Każde pozytywne zaskoczenie mocno zaznaczy się w notowaniach dolara.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.