Zdaniem ekonomistów, powodem wyraźnej aprecjacji złotego kruszcu są słabsze od prognozowanych dane napływające ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w I kwartale 2015 roku PKB wzrosło zaledwie o 0.2% k/k, natomiast dynamika sprzedaży detalicznej spadła do 0.0% m/m.

Wiele wskazuje na to, że perspektywa trwałego spowolnienia amerykańskiej gospodarki będzie w dalszym ciągu wspierała notowania tego surowca.

Rano zostały opublikowane dane obrazujące dynamikę inflacji CPI oraz inflacji PPI w Wielkiej Brytanii. W ciągu dnia uwagę inwestorów z Europy przyciągną także wiadomości o bilansie handlu zagranicznego (prognoza 23 mld euro) oraz inflacji HIPC (prognoza 0.6% m/m i 0.0% r/r) w strefie euro. Popołudniu poznamy natomiast informacje na temat aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy.