KE podała, że projekt budżetu na 2024 rok zgodnie z planem zapewnia kluczowe finansowanie na realizację priorytetów politycznych UE.

Komisja proponuje przeznaczenie 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną i 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. 47,9 mld euro ma wesprzeć rozwój regionalny i spójność regionalną, a 15,8 mld euro będzie wyasygnowane na wsparcie partnerów UE i jej interesów na świecie, z czego 11,4 mld euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – Globalny wymiar Europy), 2,1 mld euro zostanie przeznaczone Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), a 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

KE chce przeznaczyć 13,6 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,8 mld euro na „Horyzont Europa”, sztandarowy program badawczy Unii Europejskiej. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie europejskiego aktu w sprawie czipów, w ramach programu „Horyzont Europa” oraz przegrupowanie na ten cel środków z innych programów.

4,6 mld euro ma trafić na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 2,7 mld euro na instrument „Łącząc Europę” z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,3 mld euro na program „Cyfrowa Europa” oraz 348 mln euro na kluczowe priorytety w ramach InvestEU (badania naukowe i innowacje, dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne).

Reklama

KE chce, aby 2,1 mld euro zostało przeznaczone na wydatki na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny.

3,96 mld euro ma trafić na rosnące koszty finansowania zewnętrznego związane z Funduszem Odbudowy, 3,7 mld euro na Erasmus+, aby tworzyć możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 332 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 215 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

Projekt budżetu na 2024 rok jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 roku.

"Budżet UE nadal zapewnia Europie środki, które pomogą jej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet ten, podobnie jak budżety krajowe, boryka się jednak z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów, podczas gdy potrzeby finansowe nie maleją. Budżet ten opracowano z myślą o tym, by nadal wspierać zieloną i cyfrową transformację Unii, i pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi przynoszących wyraźną poprawę życia obywateli" - powiedział Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)