Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskich aktywów przyniosło dalszą stabilizację PLN oraz lokalne wyhamowanie trendu spadkowego na wycenie krajowego długu. W przypadku rynku walutowego należy odnotować brak mocniejszej reakcji na wczorajszy FED. PLN co prawda umocnił się nieznacznie wobec dolara, jednak w dużej mierze była to jedynie reakcja na wydarzenia z szerokiego rynku. Same wydarzenia wczorajszego wieczora (zakończenie posiedzenia FOMC) stanowią jednak pozytywny czynnik dla PLN oraz innych walut EM. Wbrew oczekiwaniom stanowisko J. Yellen nie było jastrzębie, a obniżka prognoz gospodarczych (do 1,8% -2,0% w 2015r.) potraktowana została jako czynnik mogący przesunąć podwyżki stóp w czasie. Podwyżki stóp w USA oraz mocniejszy dolar stanowiłyby negatywny czynnik dla walut EM ograniczających atrakcyjność dewiz o wyższych stopach procentowych. Po czerwcowym posiedzeniu FED głównym czynnikiem ryzyka dla wyceny bardziej ryzykownych aktywów pozostaje temat Grecji, gdzie codziennie otrzymujemy nowe doniesienia – raz o potencjalnych zbliżeniach stanowisk, innym razem o braku możliwości zaakceptowania propozycji drugiej strony. W przypadku PLN należy jednak zwrócić uwagę, iż kurs konsoliduje przy niskich obrotach, co przy szeregu negatywnych czynników podażowych traktować należy jako pozytywny sygnał na kolejne miesiące.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej za maj. Rynek oczekuje wskazań na poziomie 1,7% r/r oraz 4,1% r/r, jednak nie brak również opinii, iż możemy spodziewać się dynamiki na poziomie 5,0% r/r w przypadku drugiej wartości. Najprawdopodobniej byłaby to pochodna wyraźnego przyspieszenia aktywności w przemyśle oraz niskiej bazy odniesienia. Dane te tradycyjnie mogą wpłynąć na rynku, jednak z uwagi na dość sztywne stanowisko RPP impuls ten powinien być ograniczony. Ponadto NBP opublikuje dziś zapiski z ostatniego posiedzenia Rady.

Z rynkowego punktu widzenia ostatnie godziny nie przyniosły większych zmian na wycenie par związanych z PLN. W przypadku EUR/PLN oraz GBP/PLN obserwujemy kontynuacje trendów wzrostowych, podczas gdy USD/PLN forsuje wsparcie na 3,6525 PLN.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.