W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w czerwcu, podał też GUS.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych [w ujęciu rocznym] na tym poziomie miały obniżki opłat związanych z transportem (o 7,3 proc.), niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 4,8 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,66 pkt proc., 0,42 pkt proc. i 0,26 pkt proc. Wzrosty cen związanych z mieszkaniem (o 0,7 proc.) podniosły ten wskaźnik o 0,18 pkt proc." - napisał GUS.

W ujęciu rocznym największy spadek cen odnotowano w dziale "paliwa do prywatnych środków transportu" (o 10,2 proc.) oraz w sektorze "odzież i obuwie" (o 4,8 proc.). Największe wzrosty wystąpiły w łączności (o 1,4 proc.) oraz w dziale "restauracje i hotele" (o 1,3 proc.).

>>> Czytaj też: Choć mamy najtańszą żywność w całej UE, to za niskie pensje niewiele możemy kupić

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem [m/m] miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,8 proc.), rekreacji i kultury (0,5 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i 0,03 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwie (0,8 proc.), a także związane z łącznością (0,7 proc.) obniżyły ten wskaźnik po 0,04 pkt proc." - czytamy dalej w komunikacie. 

Ceny żywności wzrosły w czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 proc., wobec spadku o 0,1 proc. w maju br., podał także Urząd. 

Czternastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 0,7-1,0 proc. r/r (średnia wyniosła -0,79 proc.). Ministerstwo Gospodarki przewidywało, że deflacja pogłębiła się w czerwcu do 1 proc. rok do roku.

>>> Czytaj też: Polska w pierwszej piątce najsilniejszych gospodarek wschodzących