Z kolei wszystkie, unijne kraje mają dać dziś zielone światło dla wypłaty natychmiastowej pożyczki. To kredyt pomostowy, zanim Grecja otrzyma trzeci pakiet finansowy sięgający 86 miliardów euro.

Według nieoficjalnych informacji, przedstawiciele 28 państw zadeklarowali wstępnie, że zgodzą się na przekazanie Grecji pożyczki w wysokości 7 miliardów euro z tymczasowego funduszu ratunkowego. Państwa spoza eurolandu postawiły jednak warunek - chcą mieć gwarancje, że pieniądze zostaną im zwrócone, nawet jeśli Grecja nie będzie w stanie spłacić pożyczki. Chcą też, aby wszelkie wątpliwości prawne co do skorzystania z funduszu zostały rozwiązane. Jeśli te dwa warunki zostaną spełnione, unijne kraje, w formie procedury pisemnej zatwierdzą wypłatę natychmiastowej pożyczki.

Euroland analizuje greckie reformy i oceni, czy Ateny wywiązały się ze wszystkich deklaracji złożonych na niedawnym szczycie. Od pozytywnej oceny kraje strefy euro uzależniają zgodę na rozmowy z Grecją o nowej pożyczce, w kilku państwach muszą to zrobić parlamenty narodowe.