Na niższy zysk banku wpływ miały przede wszystkim problemy prawne związane z potencjalnym zagrożeniem płynącym z portfela kredytów hipotecznych instytucji, informuje Bloomberg.
Przychód banku spadł do 1,05 miliarda dolarów z 2,04 mld. odnotowanego w zeszłym roku. Głównymi źródłami przychodu Goldman Sachs była bankowość inwestycyjna oraz zarządzanie inwestycjami, które w zeszłym roku przyniosło instytucji najmniejszy przychód od 2005 roku.

Bank w tej chwili jest w trakcie zawierania ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA opiewającej na kwotę od 2 do 3 miliardów w związku ze śledztwem w sprawie udzielanych kredytów hipotecznych oraz odpowiedzialności instytucji za kryzys finansowy spowodowany pęknięciem bańki na rynku nieruchomości. Na spory sądowe związane z oskarżeniami bank wydał ponad 944 miliony dolarów.