- Strefa euro wzięła ogromną odpowiedzialność za Grecję. Dania jest skłonna poprzeć tę pomoc – mówił Frederiksen. Nie sprecyzował jednak, jak wiele środków kraj zamierza przeznaczyć na ten cel.

Kraj zamierza pomóc Grecji, choć nie jest członkiem strefy euro. Zdaniem ministra państwa spoza strefy nie poniosą żadnych kosztów związanych z udzieleniem Grecji pożyczki. Kwestia pomocy dla Aten budzi kontrowersje w krajach spoza strefy euro, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Duński parlament nie musi zatwierdzać pomocy. Niektóre duńskie partie wyraziły niezadowolenie z powodu działania rządu.