Jak informuje MSZ, konsul prowadził działalność niezgodną ze statusem dyplomaty, naruszył też postanowienia konwencji wiedeńskiej, określającej zasady stosunków konsularnych. Ministerstwo wystosowało do rosyjskich władz notę z żądaniem natychmiastowego opuszczenia Ukrainy przez konsula. Dyplomata wyjechał już do Rosji. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Hrycak oświadczył, że instytucja ta będzie nadal ścigać cudzoziemców działających na szkodę kraju.