Grupa Lotos  

Grupa Lotos odnotowała 478,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 122,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w II kw. 2015 roku 412,6 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 599,1 mln zł, podała spółka. >>>>  

Grupa Lotos oraz inni członkowie konsorcjum opracowują plan likwidacji infrastruktury związanej ze złożem Yme. Wadliwa platforma Lotosu ma zostać usunięta w IV kwartale br.>>>>  

Grupa Lotos chce do końca roku pozyskać nowe złoże na Morzu Norweskim, które pozwoli odzyskać część nakładów poniesionych na projekt Yme, poinformował prezes Paweł Olechnowicz. >>>> 

Solar Company 

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 11,1 mln zł w lipcu 2015 roku, poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za lipiec 2014 r. wyniosły 11,1 mln zł. Sprzedaż realizowana w salonach własnych grupy (w tym w outletach) wyniosła 9,4 mln zł w ub. miesiącu. Rok wcześniej było to - według ówczesnych informacji - 9,6 mln zł.

Getin Holding

Getin Holding odnotował 38,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 41,32 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Getin Holding ocenia, że zrealizowana w II kw. tego roku sprzedaż Idea Bank Rosja będzie miała pozytywny wpływ na wyniki grupy w perspektywie roku, półtora, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Holding oczekuje poprawy wyników Carcade Rosja w II półroczu br.>>>>  

Hawe 

Hawe nie wykupiło obligacji serii K_01 o wartości nominalnej 20,8 mln zł, podała spółka. "Spółka wyjaśnia, że dzień wykupu obligacji określony w warunkach emisji obligacji przypadał w dniu 8 sierpnia 2015 r., jednakże z uwagi na to, że 8 sierpnia 2015 r. nie był dniem roboczym, termin wykupu obligacji przypada w pierwszym dniu roboczym po dniu wykupu, czyli w dniu 10 sierpnia 2015 r. Spółka nie dokonała wykupu obligacji w tymże dniu" - czytamy w komunikacie. Hawe podało, że powody opóźnienia wykupu obligacji są tożsame do tych przedstawionych w raporcie z 5 sierpnia 2015 r. Wówczas spółka poinformowała, że wypełnienie zobowiązań wobec obligatariuszy jest uzależnione od stopnia wykonania i rozliczenia projektów budowy sieci szerokopasmowych w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim realizowanych przez spółkę Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS)- w 100% zależną od Hawe. W związku z tym Hawe nie dokonało również wykupu obligacji serii L_01 o wartości nominalnej 8,29 mln zł.

Kerdos 

Spółka zależna Kerdos group - DC Service GmbH (DC) zawarła umowy, dzięki którym zwiększyła swój udział w Meng Drogerie+ do 100%. Pierwsza umowa dotyczy zakupu 20 562 akcji stanowiących 37,49% w kapitale zakładowym Meng od BB Royal Holding za 4,87 mln euro, a druga zakupu 6 977 akcji Meng stanowiących 12,72% w kapitale za łączną cenę 1,65 mln euro, podał Kerdos Group w osobnych komunikatach. "W wyniku zawarcia umowy DC posiada aktualnie 54 851 akcji Meng, co stanowi 100% w kapitale zakładowym Meng" - czytamy w komunikacie.

Bytom 

Bytom odnotował 5,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I półroczu 2015 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bytom planuje otwarcie kolejnych salonów oraz powiększanie powierzchni w istniejących centrach handlowych w II półroczu. Spółka do końca 2015 r. chce rozszerzyć swoją sieć sklepów o 11 do 97 o łącznej powierzchni 10,4 tys. m2, podał Bytom w raporcie. Zwiększenie powierzchni dotyczy sklepów, które bardzo dobrze prosperują (cechują się wysoką rentownością), ale mają zbyt małą powierzchnię do ekspozycji całego oferowanego do sprzedaży asortymentu. W opinii spółki zwiększenie metrażu części sklepów do preferowanego obecnie (120-130 m2) pozytywnie wpłynie na osiągane przez te sklepy wyniki. "Na bazie dynamiki wzrostów odnotowanych w I półroczu 2015 roku oraz bieżących wyników, przypuszcza się, iż pozytywny trend wzrostu przychodów ze sprzedaży, poprawy marży oraz efektywności sieci zostanie zachowany w II półroczu 2015 roku, co przełoży się na dalszą poprawę wyników sieci detalicznej" - czytamy w raporcie.

Cyfrowy Polsat 

Obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości nominalnej 1 mld zł zadebiutują jutro na Catalyst, podała spółka. "Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały, zarząd GPW postanowił określić dzień 12 sierpnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 000 000 obligacji serii A spółki o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCFRPT00039" - czytamy w komunikacie.

UniCredit 

UniCredit odnotował 522 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 403 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

Maspex 

Maspex złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie od funduszu zarządzanego przez Paan Capital 44% udziałów w farmaceutycznej firmie Sequoia, podał Maspex. Strony podpisały już wstępną umowę w tej sprawie. >>>> 

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 15 732 baryłek ropy w lipcu, podała spółka. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w lipcu wyniosło 3 622 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 12 110 baryłek, poinformowano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 16 331 baryłek.

BZ WBK-Aviva  

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń odnotowały łącznie ponad 32 mln zł zysku netto w I półroczu 2015 r., co stanowi wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu 2014 r., podała spółka. >>>> 

CI Games 

CI Games szacuje minimalne nakłady marketingowe na grę Sniper Ghost Warrior 3 na 15-17 mln zł, ale może je istotnie zwiększyć, jeśli reklama będzie chociażby generować dodatkową przedsprzedaż, poinformował prezes Marek Tymiński.  "Budżet gry to ok. 40 mln zł, a marketing to kolejne 15-17 mln zł, ale może wzrosnąć jeśli reklama będzie generować preordery. Liczymy, że ta trzecia część Snipera będzie kamieniem milowym dla marki. Chcemy być jednym z kluczowych gier FPS w 2016 roku" - powiedział Tymiński podczas spotkania z dziennikarzami.  Wskazał ponadto, że będzie to gra "full price" i najbardziej rozwiniętym tytułem w historii studia.>>>> 

PKP SA 

PKP SA planuje, że w tym roku sprzeda nieruchomości za ok. 250 mln zł, wobec 227 mln zł w 2014 r., poinformowali członkowie zarządu. "W pierwszym półroczu sprzedaliśmy nieruchomości warte 155 mln zł, na drugie półrocze planujemy sprzedaż za 95 mln zł" - powiedział członek zarządu Piotr Ciżkowicz podczas konferencji prasowej.

PKP SA szacuje tegoroczne wydatki na modernizacje dworców w Polsce na 337 mln zł netto wobec 207 mln zł rok wcześniej, poinformowali członkowie zarządu. W 2015 r. zmodernizowanych zostanie 25 obiektów, wobec 21 rok wcześniej. "Na koniec tego roku będziemy mieli 90 zmodernizowanych dworców, w tym roku wydamy na remonty 337 mln zł" - powiedział członek zarządu Jarosław Bator podczas konferencji prasowej.

Capital Park 

Obligacje spółki Capital Park o wartości nominalnej 33,11 mln zł zadebiutują 14 sierpnia br. na Catalyst, podała giełda. "(...), Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 14 sierpnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 331.163 obligacji na okaziciela serii F spółki Capital Park, o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLCPPRK00094"" - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie obligacji serii F to WIBOR dla 3-mies. powiększony o 4,30 pkt proc. Termin wykupu to 22 maja 2018 r.

Immofinanz 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zatwierdził transakcję nabycia pozostałej części udziałów w warszawskim EMPARK Mokotów Business Park przez Immofinanz Group, podała spółka. Tym samym Immofinanz stał się pełnoprawnym, jedynym właścicielem tego jednego z największych kompleksów biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej. „Jako Immofinanz oceniamy transakcję pełnego przejęcia EMPARK-u pozytywnie, gdyż wpisuje się ona w naszą długoterminową strategię związaną z dalszym rozwojem marki Immofinanz na naszych kluczowych rynkach. EMPARK zlokalizowany jest na jednej z najcenniejszych działek w Polsce i czynnik ten był jednym z istotniejszych, przy podejmowaniu decyzji o transakcji" - skomentowała Country Manager Asset Management Office & Logistics Poland w Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.

Amica Wronki 

Amica Wronki zakończyła procedurę nabycia od włoskich Finterim i Terim 42,12 tys. udziałów, stanowiących 39,29% kapitału zakładowego we francuskiej Sideme SA Societe Industrielle d'Equipement Moderne za 1,6 mln euro, podała spółka. >>>> 

Unibep 

Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, za szacunkowo 69 mln zł netto podał Unibep. >>>>  

CEZ  

CEZ odnotował 7,86 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 7,36 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bumech 

Bumech podpisał umowę ramową z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na naprawy bieżące i usługi serwisowe kombajnów chodnikowych typu AM-50 i AM-75 eksploatowanych w kopalniach KHW, o wartości do 8,54 mln zł brutto, podała spółka. "Termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące od daty jej zawarcie lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie" - czytamy w komunikacie.

Inno-Gene 

Inno-Gene podpisała umowę na dystrybucję testów prenatalnych IONA z największą krajową siecią laboratoryjną Diagnostyka, podała spółka. Testy są dostępne w ponad 200 punktach w całym kraju. "Podpisany kontrakt daje nam dostęp do ogromnej bazy klientów naszego partnera. Oczekujemy, że pomoże nam to dotrzeć do kolejnych grup odbiorców i istotnie podnieść sprzedaż testu IONA" – powiedział prezes spółki Jacek Wojciechowicz, cytowany w komunikacie.