Inflacja HICP w strefie euro wyniosła w sierpniu 0,1 proc. rok do roku w porównaniu z 0,2 proc. w lipcu. Przed rokiem, w sierpniu 2014 roku, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosił 0,4 proc.

Według szacunków Eurostatu w sierpniu 2015 roku w całej Unii Europejskiej ceny pozostały na podobnym poziomie jak przed rokiem, roczna inflacja wyniosła 0,0 proc.

W sierpniu 2015 roku deflacja wystąpiła w jedenastu państwach członkowskich UE. Najniższe roczne stopy były zarejestrowana na Cyprze (-1,9 proc.), Rumunii (-1,7 proc.) i na Litwie (-1,0 proc.), najwyższe na Malcie (1,4 proc.), w Austria (0,9 proc.) i Belgii (0,8 proc.).

Polska znalazła się w grupie państw, które odnotowały deflację. W Polsce deflacja HICP wyniosła w sierpniu 0,4 proc. w ujęciu rocznym wobec 0,5 proc. deflacji rok do roku miesiąc wcześniej, podał Eurostat.

W ujęciu miesięcznym deflacja wyniosła w sierpniu br. 0,2 proc..

Według danych podanych wcześniej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) deflacja CPI w Polsce wyniosła w sierpniu br. 0,6 proc. w ujęciu rocznym.

Największy wpływ na wzrost inflacji w strefie euro miały ceny usług w restauracjach i kawiarniach (+0,10 punktów procentowych), ceny warzyw (+0,09 pp) i tytoniu (+0,08 pp). Do obniżenia inflacji najbardziej przyczyniły się ceny paliw dla transportu (-0,55 pp), oleju opałowego (-0,25 pp) i oraz nabiału (mleko, serów i jaj) (-0,07).