Europejski rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji. Stopa bezrobocia na naszym kontynencie spada. Coraz niższe bezrobocie notuje się też w Polsce.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 10,7 proc. w październiku br., tj. spadła o 0,1 pkt proc. wobec września, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 11,5 proc. Analitycy spodziewali się, że stopa bezrobocia wyniesie 10,8 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 9,3 proc. w październiku, bez zmian wobec września i wobec 10,1 proc. rok wcześniej.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7 proc. w październiku 2015 r. wobec 7,1 proc. w poprzednim miesiącu, podał Eurostat. W październiku 2014 r. wynosiła 8,4 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 214 tys. w październiku wobec 1 229 tys. w poprzednim miesiącu.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października 9,6 proc.

>>> Czytaj też: Nie masz pracy? Możesz jej szukać ponad rok