Silne strony prezydentury Andrzeja Dudy jakie podkreślają pytani to autoprezentacja, kontakty z mediami i kontakty z Polakami. Z kolei słabe strony to polityka zagraniczna, polityka obronna i przygotowywanie projektów ustaw.

Blisko 68 proc. ankietowanych uważa, że prezydent w swoich decyzjach jest zależny od kierownictwa PIS, choć w tej kwestii odmienne zdanie mają wyborcy PIS. Jak pokazuje sondaż pytani krytycznie oceniają ułaskawianie przez prezydenta Mariusza Kamińskiego. Sondaż przeprowadziliśmy w drugiej dekadzie listopada po tym jak minęło 100 dni prezydentury Andrzeja Dudy. Nie uwzględnia on ocen związanych z kwestią wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego czy zgłoszonych ostatnio inicjatyw dotyczących kwoty wolnej czy obniżenia wieku emerytalnego.