Pani Teresa Medica 

Anna Sobkowiak zrezygnowała z funkcji prezesa zarządu Pani Teresa Medica z dniem 7 grudnia br., podała spółka. Zastąpi ją Andreas Schoenenberger, będący od czerwca 2014 r. CEO Sigvaris. >>>> 

LW Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) podpisała z Elektrownią Połaniec z grupy GDF Suez Energia Polska aneks do umowy na sprzedaż węgla energetycznego w latach 2013-2019, zmniejszając jej wartość o 5,71% do szacunkowo 3,124 mld zł netto, podała Bogdanka. >>>> 

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) podpisała porozumienie o współpracy z południowokoreańskim partnerem w zakresie dostaw mikrosfery. Równolegle prowadzi zaawansowane rozmowy z dużym japońskim koncernem przemysłowym, podała spółka. Łączna wielkość sprzedaży, jaką spółka oczekuje osiągnąć na rynkach Dalekiego Wschodu, w wyniku kooperacji ze wspomnianymi partnerami w 2016 r., wynosi ok. 2,5 tys. ton. 

Cenospheres Trading & Engineering (CTE) podjął decyzję o wydłużeniu zapisów w ramach oferty publicznej 650 tys. akcji serii D do 14 grudnia wobec 8 grudnia planowanego wcześniej, podała spółka. >>>>  

Enea 

Rada nadzorcza Enei odwołała z dniem 7 grudnia br. Krzysztofa Zamasza, pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz Pawła Orlofa, pełniącego funkcję członka zarządu ds. korporacyjnych. Jednocześnie RN delegowała Wiesława Piosika, pełniącego funkcję członka RN, do wykonywania czynności prezesa zarządu do czasu powołania nowego prezesa, jednakże nie dłużej niż na okres 3 miesięcy, podała spółka. >>>>  

Sygnity 

Sygnity zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę na Centralnego System Bankowy (System CSB) o wartości do 53,97 mln zł brutto, podało Sygnity. "Przedmiotem umowy jest: dostarczenie wersji instalacyjnej, instalacja i uruchomienie Oprogramowania Centralnego Systemu Bankowego wraz z udzieleniem prawa do korzystania z tego oprogramowania, a także przeniesieniem autorskich praw majątkowych i udzielenie stosownych upoważnień w zakresie określonym w umowie; dostawy (sprzedaży i udzielenia gwarancji), instalacji i uruchomienia sprzętu niezbędnego do instalacji i produkcyjnego działania Systemu CSB; wsparcie w procesie wdrożenia Systemu CSB; świadczenie określonych usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36 miesięcy po zakończeniu trwającego 3 miesiące od uruchomienia Systemu CSB okresu stabilizacji tego systemu" - czytamy w komunikacie. 

IMS 

IMS podjął uchwałę w sprawie propozycji nabycia 2 mln akcji własnych za 2,15 zł za sztukę, podała spółka. >>>>  

Mediatel 

Akcjonariusze Mediatela zdecydują o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru skierowanej do ich posiadaczy, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 stycznia. "Objęcie akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 4 stycznia 2017 roku" – czytamy w projekcie uchwały. 

Czerwona Torebka, Merlin.pl 

Spółka Rekman złożyła wniosek o upadłość obejmującą likwidację majątku Merlin.pl, podała Czerwona Torebka – właściciel spółki. >>>>  

Pekaes 

Jerzy Markow objął stanowisko dyrektora operacyjnego w Pekaesie, podała spółka. >>>  

Biuro Inwestycji Kapitałowych  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK), podała spółka. >>>>  

Ronson 

Ronson Development sprzedał połowę ze 107 mieszkań dostępnych II etapie osiedla Panoramika przy ul. Panoramicznej w Szczecinie, podała spółka w komunikacie.   

Tauron

Akcjonariusze Taurona Polska Energia nie podjęli uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, podała spółka. >>>>  

Budimex 

Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 232,65 mln zł brutto, na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). >>>>  

Comarch 

Comarch i Idea Bank podpisały kontrakt na wdrożenie i utrzymanie systemu Comarch Commission & Incentive, podała spółka. "W ramach wdrożenia wykonamy prace integracyjne oraz zapewnimy klientowi pakiet szkoleń i konsultacji. Pracownicy Idea Banku przeprowadzą z naszą pomocą początkową konfigurację systemu, dzięki czemu będą mogli szybciej poznać w praktyce możliwości, jakie oferuje i sprawnie przejąć administrowanie nim po tym, jak już zostanie uruchomiony" - powiedział consulting manager Sektora Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Comarch Maciej Ślósarczyk, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo 

Wartość towarów skradzionych z pociągów PKP Cargo spadła o ok. 65% r/r w okresie styczeń-październik br., m.in. dzięki wykorzystaniu do ich ochrony dronów, poinformował dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu Maciej Borecki. >>>>  

Hawe Telekom 

Sąd ustanowił zarząd przymusowy nad Hawe Telekom - spółką zależną Mediatela - i egzekucję z dochodów uzyskiwanych z działalności, podał Mediatel.  >>>>  

PZU 

Andrzej Klesyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) z dniem 9 grudnia br., podała spółka. Decyzję tę podjął na prośbę głównego akcjonariusza PZU - Skarbu Państwa. >>>>  

Hutmen 

Hutmen podpisał list intencyjny z Karo BHZ w sprawie sprzedaży akcji WM Dziedzice, podał Hutmen. Szacowana cena 100% akcji WM Dziedzice to 110-125 mln zł. >>>>  

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły umowę z Metrac HmbH z siedzibą w Berlinie umowę sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika o łącznej szacunkowej wartości 305,27 mln zł netto, podała spółka. "Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi 305 268 500,00 zł netto" – czytamy w komunikacie.

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 26,4% r/r do 446,6 mln zł w listopadzie br., podała spółka. >>>>  

Awbud

Awbud złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, wezwanie na arbitraż, którego stroną jest Adgar BC III Sp. z o.o. Sp.k., podała spółka. Przedmiotem arbitrażu jest kwota 9,93 mln zł należna Abudowi. "Wezwanie na arbitraż obejmuje wierzytelności emitenta wobec Adgar związane z realizacją umowy o wykonawstwo robót budowlanych (...). Przedmiotem umowy było wykonanie kompletu robót polegających na remoncie i modernizacji budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego w kompleksie Adgar Park West, znajdującym się w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie" – czytamy w komunikacie.

PHN 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny w sprawie nabycia budynku biurowego klasy A o powierzchni ok. 18 tys. m2 w centralnej lokalizacji w Warszawie, podała spółka. "Nabycie powyższej nieruchomości jest elementem realizacji strategii emitenta zakładającej zakup nowoczesnych powierzchni biurowych" – czytamy w komunikacie.