Jak wynika z danych rządowych, na początku 2015 roku do tzw. klasy średniej w Stanach Zjednoczonych zaliczano 120,8 mln dorosłych Amerykanów. Dla porównania, w dwóch pozostałych klasach gospodarstw o niższych i wyższych dochodach pozostawało 121,3 mln mieszkańców USA. „Ta zmiana demograficzna może sygnalizować przełomowy moment” – twierdzą analitycy Pew Research Center.

Jak zaznacza Pew Research Center, taki trend z co najmniej jednego powodu jest sygnałem postępu gospodarczego: w latach 1971-2015 wzrostowi odsetka Amerykanów żyjących w gospodarstwach domowych z wyższej i niższej klasy towarzyszył spadek odsetka mieszkańców zaliczanych do klasy średniej, przy czym udział osób w klasie wyższej rósł bardziej dynamicznie. Jeszcze w 1971 roku dwóch na trzech Amerykanów było przedstawicielami klasy średniej. Od tego czasu odsetek ten coraz bardziej się kurczył. Dziś do tej grupy należy już tylko 49,9 proc. mieszkańców USA. Do klasy niższej zalicza się niemal 29 proc. Amerykanów, a do klasy wyższej – 21 proc.

>>> Polecamy: Polska klasa średnia rośnie w siłę. Należy już do niej 3 mln osób

Kto dokładnie należy do klasy średniej w USA? Według Pew Research Center, do tej grupy zaliczyć można każde 3-osobowe gospodarstwo domowe, którego dochody są większe niż dwie trzecie mediany dochodu w USA, ale nie przekraczają 200 proc. Oznacza to, że w tym roku do klasy średniej kwalifikowały się rodziny o dochodach między 42 tys. dol., a 126 tys. dol. Kryteria te lekko zmieniają się w przypadku mniejszych lub większych gospodarstw domowych, ale głównym punktem odniesienia w analizie Pew jest rodzina 3-osobowa.

Jak wynika z analizy Pew, od 1970 roku średni dochód Amerykanów wzrósł o 34 proc. Nie wszyscy zyskali jednak tyle samo. Zarobki osób należących do klasy wyższej wzrosły w tym czasie o 47 proc., tymczasem dochody osób z klasy niższej – tylko o 28 proc.

O ile udział Amerykanów w wyższej (10-12 proc.) i niższej klasie średniej (9 proc.) nie podlegał większym wahaniom w ciągu ostatnich czterech dekad, to na skrajach drabiny społecznej doszło w tym czasie to znaczących zmian. W 1971 roku w grupie najmniej zarabiających znajdowało się 16 proc. Amerykanów. Dziś odsetek ten wzrósł do 20 proc. Jednocześnie w tym samym czasie ponad dwukrotnie wzrósł odsetek osób w grupie najlepiej zarabiających – z 4 proc. do 9 proc.

Według autorów raportu Pew Research Center, na zmianach zachodzących w amerykańskim społeczeństwie najwięcej zyskały osoby po 65 roku życia. To właśnie ta grupa wiekowa jako jedyna miała mniejszy udział w klasie mniej zarabiających w 2015 roku niż w 1971 roku. Odwrotny trend można obserwować wśród młodych Amerykanów. Udział osób w wieku 18-29 lat w klasie niższej wyraźnie wzrósł w ciągu czterdziestu lat.

>>> Czytaj też: Dlaczego amerykańska klasa średnia przestała bezmyślnie konsumować?