Konsensus rynkowy wynosił 0,5 proc. wzrostu kw/kw, tj. tyle, ile wynosił drugi szacunek ONS.

W ujęciu rocznym, wzrost PKB wyniósł w III kw. 2015 r. 2,1 proc. (wobec 2,3 proc. szacowanych wcześniej). Konsensus rynkowy wynosił 2,3 proc. wzrostu w tym ujęciu ( tj. tyle samo co drugi szacunek).

>>> Czytaj też: Kiedy wzrost PKB przełoży się na realną poprawę powszechnego dobrobytu w Polsce?