We wrześniu ub. roku Wirtualna Polska podała, że jej spółka zależna WP1 złożyła wniosek do KRRiT o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym. 

Jak zapowiadano wówczas, program będzie zawierał audycje poświęcone rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury, i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego. W programie będą obecne audycje poświęcone edukacji medialnej oraz treści pochodzące z nowych mediów. Podano wtedy także, że opłata za udzielenie koncesji na okres 10 lat wyniesie maksymalnie kwotę 12,945 mln zł. 

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.