Zdaniem KNF, przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wyszyńskiego.

"Sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie SKOK Wyszyńskiego w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Wyszyńskiego wynosi 0,3% wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne, jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym" - czytamy w komunikacie.

Jak podała Komisja, proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Wyszyńskiego depozytów.

>>> Czytaj też: „Bye, bye banks". Banki nie będą nam potrzebne?

"Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez  bank, KNF - kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego - wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Wyszyńskiego wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Alior Banku SA" - czytamy dalej.

"Z dniem 27 stycznia 2016 r. zarząd majątkiem SKOK Wyszyńskiego obejmuje zarząd Alior Banku SA. Z dniem 1 marca 2016 r. SKOK Wyszyńskiego zostanie przejęty przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK" - podała także Komisja.

Według sprawozdawczości na koniec listopada 2015 r., SKOK Wyszyńskiego posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 49,3 mln zł, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie - 44,2% oraz wykazywała bieżącą stratę w wysokości - 11,9 mln zł i niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę 30,7 mln zł. Według dostępnych danych depozyty członkowskie zgromadzone przez 34,3 tys. członków SKOK Wyszyńskiego wynoszą 174,9 mln zł.

W 2014 r. KNF podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank.

>>> Czytaj też: Cała Europa ma podobne problemy. Banki przechodzą trudne chwile