Eurostat opublikował nowy tzw. koszyk inflacyjny. Pozwala on przyjrzeć się temu, jak zmieniła się w minionym roku struktura naszych wydatków konsumpcyjnych. Udział żywności i napojów bezalkoholowych spadł do najniższego poziomu odkąd dostępne są dane (czyli od 20 lat). Niemal tyle, co żywność, kosztują nas opłaty związane z użytkowaniem mieszkania.

Dane Eurostatu pozwalają przyjrzeć się temu, które kraje mają strukturę wydatków konsumpcyjnych najbardziej podobną do naszej. Najbliższe nam są Słowacja, ale też Belgia czy Francja.

Koszyk Eurostatu różni się od tego, który jest podstawą do wyliczania indeksu cen konsumpcyjnych przez Główny Urząd Statystyczny. Ten będzie znany dopiero w połowie marca.